Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Ardahan'da 2 Mayıs'ta başlayacak

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Ardahan'da 2 Mayıs'ta başlayacak

Ardahan Üniversitesi'nin organizayonuyla gerçekleşecek Uluslararası Mitoloji Sempozyumunda Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Edebiyat alanlarında bildiriler sunulacak.

Ardahan Üniversitesi'nce Ardahan'da 2-5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Mitoloji Sempozyumu; mitolojiyle bağlantılı olması şartıyla Felsefe, Sosyoloji,  Antropoloji, Psikoloji, sembolizm, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Edebiyat alanlarında yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecek.

Uluslararası Mitoloji Sempozyumuna bildiri özeti göndermek için son tarih 1 Şubat 2019, Kayıt yaptırmak için son tarih ise 25 mart 2019 olarak açıklandı.

Sempozyumda sunulacak bildirlerin içereceği konular ise şu şekilde tasniflendi:

Felsefe:

Doğa felsefesine karşı mitopoetik düşünce
Antikçağda mitoloji ve tragedyalar
Mitos, felsefe ve din
Mitler ve çağdaş felsefe

Sosyoloji:

Mitlerin gündelik yaşama etkisi
Mitler ve mekân sosyolojisi
Bir toplumsal kontrol aracı olarak mit

Antropoloji:

Mitler ve simgeler
Anadolu halk inanışları ve mitleri
Geçiş ritüelleri (ölüm, doğum, evlilik) ve mitleri
Mit ve batıl inanç ayrımı

Psikoloji:

Mitoloji ve sembolizm
Totem ve tabu
Korku, kaygı ve mitler
Mitoloji ve ‘cinsiyet’ kavramı

Edebiyat:

Mitoloji ve modern edebiyat
Mitler, halk hikâyeleri ve efsaneler
Dünya edebiyatı
Mitoloji ve edebiyat eleştirisi

Arkeoloji ve Tarih:

Antik dünyada mitlerin rolü ve işlevi
Antik dünyada siyaset ve mitoloji
Mitoloji ve kültür tarihi
Yunan ve Roma mitolojisi

Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar:

Mitoloji ve ikonografi
Yeni-Platoncu gelenek
Rönesans sanatı ve mitoloji
Sanat eğitiminde mitolojinin önemi

Ekonomi ve Siyaset Bilimi:

Mitoloji ve Siyaset Bilimi
Mitoloji ve Ekonomi
Ekonomi ve Siyasette Mitlerin Rolü
Mitoloji ve İletişim Kuramları

Uluslararası Mitoloji Sempozyumu konuşmacıları

Uluslararası Mitoloji Sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilen isimler ve konuşma başlıkları şöyle;  Hacettepe Üniversitesi'nden Nazile Kalaycı; Yaralarım Benden Önce Vardı: Yunan Mitolojisine Dair Feminist Bir Okuma, Atatürk Üniversitesinden Nevzat Can;  Bir İfade Biçimi (Aracı) Olarak Mitos’un Mahiyeti ve Modern Olanla İlişkisi, Atatürk Üniversitesi'nden Ali Utku; Felsefeden Önce Mitopoetik Düşünce ve Homeros, Avustralya Newcastle Üniversitesi'nden Marguerite Johnson; Avustralya Koloni Sanatında Yunan Mitleri, Rusya Bilimler Akademisi, Antropoloji & Etnografya (Kunstkamera) Müzesi Amerikan Bölümü Başkanı Yuri Berezkin;  Folklorik Veri Tabanı ve Prehistorya: Motiflerin Mekansal Dağılımları ve Yorumlanması, Ankara Üniversitesi'nden Meryem Bulut; Enkimdu, Gılgamış, Kain (Kabil) Anlatılarında Yerleşik Hayata Geçişin Serüveni, Yunanistan Ioannina Üniversitesi'nden Panos Eliopoulos; Politik Bir Kahraman Olarak Sophokles’in Aias’ı: Soyluluk, İktidar ve Siyasal Zorbalık Üzerine,  Lübnan Üniversitesi'nden Roy Jreijiry; Lübnan Kamusal Yaşantısında Bir Kesişim Noktası: Dinsel Efsaneler.

Sempozyum için dinleyiciler de dâhil olmak üzere tüm katılımcılarımızda katılım ücreti talep ediliyor.

Sempozyum hakkında daha detaylı bilgileri https://ardahan.edu.tr/isom/ internet sitesinden ve mythologysymposium(@)ardahan.edu.tr mail adresinden edinebilirsiniz.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar