Türkiye UNESCO ve BMDTÖ yürütme konseylerine aday

Türkiye UNESCO ve BMDTÖ yürütme konseylerine aday

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu ve Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü (BMDTÖ) 2018-2021 Yürütme Konseyine aday olduğunu açıkladı.

BAKÜ: Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu Bakanlar Oturumunda konuşan Avcı, turizmin dünyanın en önde gelen sosyo-ekonomik sektörlerden biri haline geldiğine dikkati çekti.

Avcı, turizmin deniz, kum, güneş olgusunun ötesine geçip başta kültür olmak üzere farklı türlerin ortaya çıkmasının neticelerinden biri olarak şekillendiğini ve kültür ile turizmin birbirinden ayrı düşünülemeyen alanlar haline geldiğini söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin öncülüğünde çalışmaları sürdürülen "Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi"ne değinen Avcı, Türkiye olarak Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte İpek Yolu mirasını korumak, daha geniş kitlelere tanıtmak ve neticesinde yerel kalkınmaya turizm yolu ile katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kültür varlıklarının kaçakçılığına karşı verdikleri mücadelelere de işaret eden Avcı, çalınan ve kaybolduğu tespit edilen kültür varlıklarının envanter bilgilerinin dünyanın ilgili kurumlarına iletildiğini, bulunması ve getirilmesi için girişimleri olduğunu belirtti.

Bakan Avcı, inanç turizmine ilişkin şöyle konuştu: "Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre, 2016 yılında dünya genelinde seyahat eden insan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış ile 1,2 milyara ulaştı. Bu 1,2 milyar kişinin önemli bir kısmı tatiline inanç motivasyonunu da dahil etmektedir. Dünyada giderek büyüyen inanç turizminden elde edilen gelir 20 milyar doları bulmuş durumdadır. Türkiye’de ise 43 ilde inanç turizmine yönelik alan bulunmaktadır. Bir başka deyişle her iki şehrimizden birinde inanç turizmine konu olan kutsal mekanlar bulunmaktadır. İnanç turizminin, insanlığın ortak kültür mirası üzerinde farkındalığın arttırılması, istihdam yaratarak, yerel toplulukların sahip oldukları geleneklerinin özelliklerinin ve değerinin farkına varmalarını sağlamak, kendilerine olan güven ve saygılarını tazelemek ve bir aidiyet duygusu kazanmalarını sağlamak bağlamında yüksek bir potansiyele sahip olduğu kanaatindeyim."

Kültürlerarası diyaloğun, demokrasilerin ve demokrasi temelli diyalogların en eski ve en temel unsurunun, ötekileştirme ve şiddet için bir panzehir niteliğinde olduğunu dile getiren Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Günümüzde ya da gelecekte kurulacak her türlü iş birliği ve ortaklığın devamının temelinde kültürlerarası diyalog yatmaktadır. Karşılıklı saygı ve tanımaya dayalı çoğulcu-demokratik bir sistem için küresel ve bölgesel düzeyde birbirimize destek olmak, iş birliği yapmak zorundayız. Hem BMDTÖ hem de UNESCO nezdinde ülkemizin vereceği katkıyı azami düzeye çekebilmek için 2017-2021 Dönemi UNESCO Yürütme Kurulu adaylığı ve BMDTÖ 2018-2021 Yürütme Konseyi adaylıklarını buradan açıklıyor ve desteğinizi bekliyorum."

AA Ruslan Rehimov


Benzer Haberler & Reklamlar