Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yasa önerisinden yine o enstitü çıktı

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yasa önerisinden yine o enstitü çıktı

Gaziantepli siyasetçilerin başını çektiği bir siyasetçi grubunun ısrarla TBMM'ye onaylattırmak istediği, ne idüğü belirsiz, amaç ve açıklamaları çelişkilerle dolu, işleyiş tarzı gölgede bırakılan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü bu kez "Vakıf kılıfı" ve "Türk İslam" sosu ile TBMM'de yasallaştırılmak isteniyor. Hem de daha önce MHP'nin verdiği Türk Arkeoloji Estitütüsü Kanun Teklifi unutturulup, yok sayılarak.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı matruşkasından yine o oluşum çıktı!

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yasa Teklifi'nin aslında Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün yasallaştırılması için bir kılıftan ibaret olduğu ortaya çıktı. Fikir olarak ilk ortaya atıldığında büyük heyecan uyandıran ve geniş kesimlerce desteklenen ama zamanla icraatları ve uygulamaları ile kuşkuları üzerine çeken; kadrosundan, kaynaklarına, uygulamalarından söylemlerine büyük handikaplar yaşatan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün neden ısralarla yasal olarak Türk kültür, siyaset ve bilim camisının başına bela edilmek istendiği anlaşılamıyor.

BELİRSİZLİKLER VE ÇELİŞKİLER İÇEREN BİR MATRUŞKADAN İBARET

Verilen Kanun Teklifi'nde vakıfları denetlemekle sorumlu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü bünyesinde barındıran Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nın kuruculuğunda bir vakıf kurması gibi hukuki garabet de dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı'nın bünyesinde denetlemeye tabi tutması gereken bir Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı olarak sunulduğu Kanun Teklifinin esasında, geçen yıl Ankara'da gerçekleştirmeye çalıştığı ama harcanan servete rağmen yüzüne gözüne bulaştırarak 'rezil olduğu' Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün resmi olarak faaliyete geçirilmesi için kılıf oluşturduğu anlaşılıyor... 

Daha önce 14/05/2020 tarihinde MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun öncülüğünde TBMM'ye sunulan, her şeyi net, karanlıkta kalan hiç bir noktası bulunmayan "Türk Arkeolojisi Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi"  neden unutturularak, ısrarla Arkeoloji'nin tüm iplerini eline geçirmeye çalışan, amacı ve kapsamı muallak, AB sermayesi ile ortaya çıkan ve ısrarla Gaziantep Merkezli olarak umumi hakimiyet sağlamaya çalışan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nü meşrulaştırmak isteyen bu kanun teklifinin TBMM'ye getirilmesi de bir başka bir muamma. Kanun teklifinin belirsizlikleri kapatması mecburi eklerinin de teklife eklenmemesi ayrı bir muamma...

Milli Hassasiyete sahip MHP'li vekillerin neden önce kendi milletvekilinin verdiği hedef, amaç ve kapsamı açık ve net yasa teklifi teklifini gündeme getirmeyip, belirsizlikler içeren bir yasa teklifine  sessiz kalması da ayrı bir siyasi bilmece olarak dikkat çekiyor.

Şimdi sizlere sureti haktan görünen ve ilk bakışta milli manevi hassasiyet içeriyor gibi gösterilen ancak içerisinde belirsizlikler ve muallak noktalar barındıran bu kanun teklifinin tam metnini, içerdiği tüm çelişkiler ve karanlıkta bırakılan yönlerine dikkat çekerek ekte sunuyoruz. 

Kanun teklifinin tam metnini pdf olarak bu linki ya da aşağıdaki resmi tıklayarak okuyabilirsiniz. 

Milli İrade'nin karşı çıktığı bir Enstitü'nün ayak oyunları ile ısrarla, belirsizlikler içinde TBMM'ye onaylatırılmak istendiğini de sizin yorumlarınıza bırakıyoruz.

Yaşar İliksiz - Arkeolojikhaber


Benzer Haberler & Reklamlar