Templon

Templon nedir?

Templon; Bizans kilise mimarisine özgü bir yapı unsurudur. Bizans kiliselerinde bulunan kutsal alanı naostan ayıran mimari yapı parçasıdır. Günümüzde doğu kilise marisinde kullanılan ikonostasis'in proto tipi sayılmaktadır.

Bizans kiliselerinde ayinlerin büyük bölümü apsisin önünde yer alan altar çevresinde cereyan etmektedir. `Berna` olarak adlandırılan bu kutsal alan hafif mimari sınırlamayla `naos`dan ayrılır. Templonun parçası olan yatay taş kirişlerin veya arşitravlann / epistillerin ağırlıklı olarak ön ve alt yüzleri süslenmiştir; bu parçalar çeşitli süsleme özelliklerine sahiptir. 

Bizans'ın başkenti İstanbul ve çevresinde fazla templon kalıntısına rastlanamamaktadır. Batı Anadolu'da templon kalınıtısının daha fazla olması dikkat çekmektedir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar