Tagar Kültürü

Tagar Kültürü nedir, Tagar Kültürü'nün özellikleri nelerdir,

Tagar Kültürü; Güney Sibirya'da, Akaban ve Yukarı Yenisey / Minusk bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış, MÖ 800 ve MÖ 200 yılları arasında yaşayan insanların kültürüdür. 

Tagarlarla ilgili ilk arkeolojik keşif 18. yüzyılda, Sibirya'daki ilk arkeoloji kazıları sırasında elde edildi ama önce “Minusinsk kurgan kültürü”nün bir parçası olarak tanımlandı. 1929'da ortaya çıkan yeni bulgulardan sonra “Tagar” olarak adlandırıldı.

Tagar kültürü, adını Yenisey Nehri'ndeki bir adadan alıyor ve Hakasya'daki Minusinsk havzasında Geç Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na, yani yaklaşık olarak MÖ sekizinci yüzyıldan üçüncü yüzyıla kadar baskın arkeolojik kültürdü. Karasuk kültürü ile Taştık kültürü arasında varlık gösteren Bozkır Kültürünün, İskitlerle ya da onlarla çağdaş başka bir bozkır kültürü ile bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

 Bugüne dek bine yakın Tagar mezar höyüğü kazıldı; onlarca yerleşim yeri keşfedildi ve günümüzde birçoğu Abakan'daki Khakass Ulusal Müzesi'nde sergilenen yüzlerce petroglif ve binlerce bronz eşya bulundu.

Tagar Kültürü'nün özellikleri

Tunçtan yapılmış iki yanı keskin bıçaklar ve hançerler, ok uçları, saplı aynalar, bilezikler, küpeler, taraklar ve üç ayaklı süslü kazanlar, tunçtan yapılmış heykeller ve bu eşyalarının bir bölümünün üzerine işlenmiş ve İskitlerde de görülen hayvan üsluplu tasvirler kültürün sanat tarzını yansıtmaktadır.

2009 yılında Andronovo kültürü, Karasuk Kültürü, Tagar Kültürü ve Tashtyk kültürü üzerine yapılan genetik çalışmalar Human Genetics isimli dergide yayınlanmıştır.

Araştırmada Karasuk kültüründen M.Ö. 800 - M.S. 100 yılları arasında yaşamış 12 birey analiz edilmiş ve 10 bireyin mitokondriyal DNA'larının Avrasyada yaygınca bulunan haplogrupları içerdiği bulunmuştur. Ancak 6 bireyden alınmış Y-DNA analizleri 6 bireyin tamamının R1a1 haplogrubuna sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bu haplogrubun bu bölgelere Hint-Avrupa halklarının göç etmesi ile geldiği bilinmektedir ve haplogruplara dayanaraktan Tagar kültürüne ait bireylerin açık renkli gözlere ve Avrupalılara benzer özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar