Selene veya Luna

Selene veya Luna kimdir?

1. Selene veya Luna: Ay tanrıçası.

Latince: Luna 

Hyperion'la Theia'nın kızı; Helios'la Eos'un kardeşi; sonraları Artemisle özleştirildi. 

Selene, güzel delikanlı Endymion'u  sevmişti. Latmos dağındaki bir mağarada sonsuz bir uykuya dalan Endymion'a, Selene sessiz saatlerde gizlice yaklaşır.

Selene'nin Endymion'dan 50 kızı oldu; Olympiat oyunları arasındaki 50 ayın sembolüdür bu kızlar.

Selene resimlerde, vazolarda başı sisler içinde, alnında yarımay, elinde bir meşale, yürüyen bir at veya inek üstünde tasvir edilir.

Gökcisimlerine birer tanrı olarak tapmak, Yunanistana çok sonra Doğudan geldiği için, Selene'nin de eski bir kültü yoktur.

Ama Hellenismus devrinde Artemis (Diana) ve Hekate ile bir tutuldu.

Selene, eh çok, büyücü kadınların büyü sözlerinde büyük bir rol oynardı.

Yunanlıların sonradan aldıkları bir ay tanrıçası da Bendis'tir ki, Perikles (MÖ 429) zamanında kültü Atina'ya yayılmıştı.

 

2. Selene: Yunan inanç sisteminde ay tanrıçası. Hyperion ve Theia’nın kızıdır. Başının üzerinde bir ay bulunan ve iki atın çektiği bir arabayı süren bir ka­dın olarak betimlenir. Çok güzel olduğu için pek çok sevgilisi olmuştur (ör­neğin Zeus, Pan, Endymion). Roma mitolojisindeki karşılığı Luna’dır. Herodotos şöyle yazar: “Mısırlılar Selene ve Dionysios dışında hiçbir tanrıya domuz kurban etmezler”

3. Selene: Selene Ay'ın simgesidir.

Hyperion'la Theia'nın kızı, Güneş Tanrısı Helios'la Şafak Tanrıçası Eos'un kardeşidir. İki atin çektiği gümüş tekerlekli bir araba üstünde gökleri dolaşan güzel bir kadın olarak canlandırılır, birçok sevgilileri olduğu anlatılır:

Zeus'la birleşmiş ve ondan Pandia adlı bir kız doğurmuş, Arkadya'da Tanrı Pan'la sevişmiş, Pan da ona bir beyaz öküz sürüsü armağan etmiş.

Ama en ünlü aşkı Beşparmak Dağları'nın çobanı Endymion'dur. Endymion'dan elli kızı olduğu bir efsanede anlatılır. 


Benzer Haberler & Reklamlar