Neandertal geni araştırması Afrika'dan çıkış teorisine darbe vurdu

Neandertal geni araştırması Afrika'dan çıkış teorisine darbe vurdu

Afrikalıların bugüne kadar Neanderthal DNA’sı taşımadıkları sanılıyordu ancak son araştırma Afrikalılarda da Neandertal DNA’sı olduğunu tespit etti. Princeton Üniversitesi uzmanlarının gerçekleştirdiği araştırmanın ortaya çıkardığı bilimsel senaryoya göre Afrikalılar da dahil tüm insanlar Neandertal DNA'sı taşıyor ve Afrika'dan çıkış senaryolarını gözden geçirmek gerekiyor.

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre soyu tükenmiş insansı türlerden Neandertallerin DNA'sı günümüzdeki tüm insanlarının genlerinde yer alıyor.

Cell (Hücre) dergisinde 30 Ocak tarihinde Lu Chen, Aaron B. Wolf, Wenqing Fu, Liming Li ve Joshua M. Akey imzaları ile yayınlanan Identifying and Interpreting Apparent Neanderthal Ancestry in African Individuals (Afrikalı Bireylerde Görünen Neandertal Soyunun Belirlenmesi ve Yorumlanması)başlıklı araştırma sonuçlarına göre Avrupalılar, Asyalılar ve Amerikalıların yanı sıra Afrikalılar da Neandertal DNA’sına sahip çıktı. Araştırmaya göre, DNA’nın büyük kısmının, son 20 bin yılda Afrika’ya giden Avrupalılardan geldi tahmin ediliyor. Çalışma, Afrikalı olmayan insanlarda daha önce tahmin edilene göre daha dengeli Neandertal DNA’sı dağılımı olduğunu da iddia ediyor.

Afrikalılarda daha önce hiç Neandertal DNA’sı saptanmamıştı ve kıta yerlilerinin büyük oranda bu genlerden yoksun oldukları varsayılıyordu. Princeton Üniversitesi'nin evrimsel biyolog Joshua Akey liderliğinde gerçşkleştirdiği 1000 Genom Projesi araştırma bunun yanlış olduğunu iddia ediyor. 2013’te Sibirya’nın Altay Dağları bölgesinden elde edilen bir Neandertal genomunun, dünyanın dört yanından gelen genomla karşılaştırılmasıyla başlayan proje çerçevesinde 5 Afrika alt popülasyonunu da 2504 modern genomla genişletildi.

Araştırmacılar her DNA uzantısının Neandertal atalarından miras alınma olasılığını megabaz (Mb) olarak hesapladılar.

Afrikalılarda ilk kez Neandertal geni olduğu keşfedildi

Sonuçlara göre; Neandertal atalığı seviyelerini Avrupalılarda 51 megabaz / birey, Doğu Asyalılarda 55 megabaz / birey ve Güney Asyalılarda 55 megabaz / birey olarak buldu ki birbirine oldukça yakın seviyelerde olduğu oldukça net bir şekilde görülüyor.

Projenin en şaşırtıcı sonucu; Afrikalı bireylerin sanılanın aksine önemli ölçüde daha Neandertal DNA’sına sahip olması: yaklaşık 17 megabaz (Mb) yani başka bir ifade ile genomlarının yüzde 0.3'ü.

Araştırmada imzası bulunan Lu Chen, “Bu; Afrikalılarda, Neandertal DNA’sı sinyallerini ilk kez buluşumuz ve daha önce düşünülenden daha yüksek seviyede ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Prof. Joshua Akey: Afrika'dan çıkış teorisi hakkında soru işaretleri oluştu

CNN ve The Guardian'a konuşan Washington Üniversitesi’nden projenin lideri Prof. Joshua Akey  bulgularının, insan göçü konusunda yaygın kabul gören "Afrika'dan çıkış" teorisi hakkında soru işaretleri yarattığını söyledi.

Afrika'dan türeyiş teorisine göre; insanların kökeni Afrika'da zuhur etti ve 60 bin ila 80 bin yıl önce dünyanın geri kalanına tek dalga halinde yayıldı.  Akey "Bizim elde ettiğimiz sonuçlar tarihimizin çok daha ilginç olduğunu gösterdi ve Afrika'dan çok sayıda yayılım dalgası gerçekleşti. Bunlardan bazıları bugün yaşayan bireylerin genomlarında gördüğümüz insan ve Neandertal karışımına yol açtı" diyor.

Profesör Akey ellerindeki verilere göre; "günümüz insanları (Homo Sapiens Sapiens) yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika'dan ayrılan Homo Sapiens'leerin Neandertallerle akrabalığının ürünü ve bu antik Avrupalılar'ın bir kısmı tekrar Afrika'ya göç ederek Neandertal soyunu Afrikalı topluluklara da ulaştırdı" ifadesini kullanıyor.

Afrika popülasyonundaki Neandertal DNA’sını, Avrupa’dan Afrika’ya olan evrimsel ters göçlerden kaynaklandığını söyleyen Dr. Aaron Wolf, popülasyonlardaki Neandertal atalık payını şöyle açıklıyor: “100 bin yıl önce Afrika dışından büyük bir göç dalgası meydana geldi. Büyük bir kısmı Afrikalı olmayan popülasyonlardan oluşuyordu. Bu popülasyonun belli bir kısmı 50 bin yıl önce Neanderhaller ile melezlenmişti ve Neandertal DNA’sı bugünkü insan popülasyonuna geçti. Afrika popülasyonundan olmayan bu Neandertallerden bir kısmının Afrika’ya geri döndüğünü ve Neandertal DNA’sını Afrika popülasyonuna taşıdığına inanıyoruz. En önemlisi, bunun 30 bin yıl önce Avrupa ve Doğu Asya popülasyonlarının ayrılmasından sonra meydana geldiğini düşünüyoruz. Bugün yaşayan herkes Neandertallerle bu karışım mirasını taşıyor. Hem Afrika’dan dışarıya, hem de Afrika’ya yapılan göçlerin, insan genetik varyasyon modellerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar gösteriyoruz.” diyor.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar