Myra

Myra neresidir?

Myra: Demre.

Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Antalya’nın Finike ilçesinin batısında kent.

Likya Bidiğinin altı büyük kentinden biriydi. MÖ 1. yüzyıldan önce tarihi kaynaklarda kentin adına rastlanmasa da geçmişinin en az MÖ 5. yüzyıla değin gittiği anlaşılmıştır.

Kentin adı “yüce ana tanrıçanın yeri” anlamına gelmektedir. Nitekim MÖ 4. yüzyılda basılan ilk sikkelerinde de ana tanrıçanın kabartması vardır.

MS 60 yılında Roma’ya yaptığı seyahat sırasında Aziz Paulus’un Myra’ya da uğradığı bilinmektedir.

MS 2. yüzyılda parlak bir dönem yaşadı, imar faaliyetleri hızlandı ve Likya bölgesinin merkezi haline geldi. Doğu komşusu Limyra ile arasında kalan dik tepeler ulaşımı güçleştirdiği için imparatorluk döneminde bu iki kent arasında gemi seferleri yapılmaktaydı.

Kentin en önemli tanrıçası Artemis Eleuthera idi. MS 4. yüzyılda imparator Theodosius II tarafından Likya’nın başkenti yapılmış olan Myra’da Pataralı Hagia Nikolaos (Noel Baba) psikoposluk yapmıştır.

MS 809’da Arapların kenti alması, Myros Çayı’nın sıkça taşması ve depremlerin oluşturduğu tahribat nedeniyle Türklerin bölgeyi aldıkları dönemde köy seviyesine dek gerilemiştir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar