Muid: Muîd

Muîd nedir? Muîd ne anlama gelir?

Muîd; Arapça  hazırlamak, hazır kılmak anlamında gelen i‘dād kelimesinden türeyen, tekrarlayan, hazırlayan ve hazır kılan anlamlarına gelen kelime Allah'ın sıfatları (esmâ-i hüsnâdan) arasında yer alır ve "Yok edip tekrar yaratan, öldürdüklerini tekrar hayâta döndürecek, yeniden diriltecek” anlamını taşır.

Muîd; Medreselerde Müderrislerin yardımcılarına verilen unvandır.

Nizâmiye medreselerinin kurulmasıyla ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Ancak muidlik geleneğinin Hz. Muhammed dönemine kadar uzandığını savunanlar da vardır.

Muîdler, öğrencileri derse hazırlar, medreselerde müderrisin verdiği dersi öğrencilere tekrar ettirir ve müderrise eğitimin her alanında yardımcı olurlardı.

Osmanlı'da daha önce müderrislik görevinde bulunanlar muîdlik yapabiliyordu.  Muidler gerektiği taktirde müderris sıfatı ile ders verebilir ama maaşları onlardan daha düşük olurdu.

Genellikle her müderrisin bir ya da iki muîdi bulunurdu.  Müstansıriyye Medresesi’nde ise dört mezhep müderrisinden her birinin dörder muîdi vardı.

Bakınız: Müderris

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar