Müderris: Müderris unvanı

Müderris nedir? Müderris ne demektir? Kimlere müderris denirdi?

Müderris; Medresede ders veren yüksek rütbeli eğitmen. Günümüzde üniversitelerdeki öğretim üyelerine denk düşen unvan sahipleri medreselerde ya da camilerde ders verirlerdi.

Arapça'da “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek için tekrar etmek” anlamına gelen ders kelimesinden türeyen Müdderris kelimesi, Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün Nizâmiye medreselerini kurmasından sonra bu kurumlarda ders veren en yüksek rütbeli ilim adamı için kullanılmaya başlanmıştır.

Müderris; günümüzde bazı İslam ülkelerinde profesörlük ünvanı olarak kullanılmaktadır.

Osmanlı ilmiye teşkilâtında kadılık ve müftülükle birlikte üç temel görev arasında yer alan müderrislik medreselerde çeşitli dersler veren hocaları nitelemek üzere kullanılmıştır. Medrese sistemi kalktıktan sonra da yüksek dereceli okullarda görev yapan hocalar için bu unvan kullanılmıştır.

XIX. yüzyılda açılan Batı tarzındaki eğitim kurumlarının hocaları da müderris unvanıyla anılmıştır.

Bakınız: Muid


Benzer Haberler & Reklamlar