Moğolistan’da bulunan at koşumları ve silahlar 1700 yıllık çıktı

Moğolistan’da bulunan at koşumları ve silahlar 1700 yıllık çıktı

Arkeologların Moğolistan'daki Urd Ulaan Uneet mağarasındaki mezarlarda 2015 yılında çıkardığı tahta eyer ve gem takımı ile ok, sadak ve yayların 1700 yıllık olduğu tespit edildi.

Moğolsitan'da deniz seviyesinden yaklaşık 1327 metre yükseklikte bulunan Urd Ulaan Uneet mağarası alanda mezar yerleşimi yapılan tek mağara.

Altay Devlet Üniversitesi’nden araştırmacı Nikolay Sergey ve çalışma arkadaşlarının, Arkeoloji, Antropoloji ve Etnografya Bültenine verdiği açıklamalara göre, bulgular ahşap bir eyer, boynuzdan yapılmış yanak kayışlı demir gemler, birleşik yay, ok başları, deriden yapılmış demir kancalı sadak ve ahşaptan kaplardır. Parçalar üzerinde çalışıldıktan sonra, araştırmacılar parçaların kültürel kökeni ve kapsadığı zaman dilimi hakkında bir kaç yargıya vardılar.

Araştırma ekibi mağaradan çıkarılmış parçaların Moğolistan’da yaşamış Cücenler ( Juan Juanlar ya da Avarlar) dönemine ait olduğunu söylemekteler. Anıt, rahatlıkla 4. ve 5. yüzyılın ortaları ile üst kronolojik sınırın olası uzantısına dayanarak 6.yüzyılın başı olarak tarihlendirilebilir. Bu yargı genellikle radyokarbon tahlili ile desteklenmektedir. “Mağara kazı alanının ilginç bir özelliği, Moğolistan’da yaşamış olan Avarlar döneminden kalma diğer parçaların kazı işlemi boyunca beraberinde ortaya çıkmamış olan at defininin olmasıdır. “Açıkçası defin töreninin bu özelliği Bulan- Kobı kültürüne mensup insanlarla olan ilişkisi ile açıklanır.” şeklinde kaydettiler. Mağara defin araştırması süresince bulunmuş parçaların 1. binyılın ortalarında bir çok yönden Altay Sayan, Baykal’ın sağlık bölgesi, Mançurya, Orta ve Doğu Türkistan olmak üzere Moğolistan nüfusu ile çok geniş bir bağlantı yansıttığını belirttiler

Araştırmacılar ahşap eyeri tamamen korunmuş olarak tanımlamaktalar. Kanatlarla birlikte kavisli iki pervazdan oluşmuştur ve on ve arka göğsü birleştirmek üzere yerleştirilmiştir.

Bozkır medeniyeti sahibi göçerler tarafından kullanılmış sağlam eyerler üzerine yapılmış daha kapsamlı çalışmanın 1.binyılın ortalarına dayanan kazısal sit alanlarından bulunmuş bu parçaların esasen kötü muhafaza edilmiş olmasından dolayı tamamlanmış olduğunu söylediler. Bilim insanları Urd Ulaan Unaet kazı alanında bulunmuş bu eyerin, Yaloman ve Doğu Türkistan modelleri ile aynı geleneğe ait olduğu inanmaktadır. Ayrıca bu eyerin geliştirilmesinde askeri çatışmaların etkili bir rol oynadığını ve savaşın kaderini belirlemede etkili rol oynadığını söylemektedirler.

Kaynak: www.horsetalk.co.nz Çeviri: https://bilimdili.com


Benzer Haberler & Reklamlar