Metropolis

Metropolis neresidir?

1. Metropolis: İzmir’in güneydoğusunda, Torbalı ilçesinin Yeniköy ve Özbey köyleri arasında kurulmuş antik kent.

Kentin adı Meter Gallesia’dan gelir. Bu ad 5 km. kuzeydeki mağarada bir kült merkezi olan ana tanrıçadan gelmektedir.

Kentte bulunan en eski kalıntılar İlk Tunç Çağına (MÖ 3000-2500) tarihlenir.

MÖ 8. yüzyıldaki Ion göçleri sırasında bölgede iskân faaliyetleri artmıştır.‘İskender sonrası dönemde bir süre Lysimakhos’un egemenliği altındaydı.

Daha sonra Seleukos hakimiyeti döneminde imar faaliyetleri yoğunlaştı.

MÖ 188’den sonra ise kesin olarak Pergamon Krallığının yönetimindeydi.

Plinius (yaşlı) MÖ 1. yüzyılda kentin Efes’e bağlı olduğunu yazar.

MÖ 17 yılında Batı Anadolu’yu etkileyen depremde zarar gördü. Bu zarar ancak Traianus döneminde giderildi.

Bizans Döneminde psikoposluk merkeziydi. MS 14. yüzyılda Aydınoğulları Beyliğinin, sonrasında ise OsmanlIların egemenliğine girdi.

Verimli Küçük Menderes Ovası’nın tarımsal ürünleri ile zenginleşen Metropolis’liler kentlerine cömert yatırımlar yapmışlardır.
 

2. Metropolis: Yunanistan’ın orta kesiminde, Thessalia bölgesinin doğusundaki antik kent.

Birkaç küçük yerleşimin birleşmesiyle (synoikismos) kurulmuştur.

Tarihi kaynaklarda adı ilk kez MÖ 4. yüzyılda duyulur.

İlk sikkelerini de bu dönemde basmıştır.

MÖ 198’de Roma kontrolüne giren kent Thessalia Birliğinin zengin ve önemli bir üyesiydi.

 

3. Metropolis: Ana kent anlamına gelir.

Antik çağda iki kullanımı vardır:

1- Bir koloni yerleşimini kuran göçmenlerin geldikleri kent,

2-Roma İmparatorluk Döneminde eyaletlerin en büyük ve önemli kentine verilen isim.

 

3. Metropolis: Yunan uygarlığında koloni kentlerinden ayırmak için ana kentlere verilen ad.

Roma Dönemi'ndeyse kırsal eyalet başkentleri metropolis adını almıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar