Lidya Lydia

Lidya Lydia nedir?

Lidya / Lydia: Batı Anadolu’da MÖ 2. bin yılda kurulmuş ülke. .

Kuzeyde Mysia, batıda Ionia ve Aiolis, güneyde Karya, doğuda Frigya bölgeleriyle çevrilidir.

Ma­nisa ilinin tümünü, İzmir ilinin de bir kısmını içine alır.

Bölge adını MÖ 2. bin yıldan sonra burada yaşayan Lidya halkından alır.

MÖ 680’den sonra kral Gyges ile başlayan dönemde Lidya Krallığı gittikçe güçlendi.

Bu döneme ait en önemli bilgi kaynağımız Heredotos’tur.

Tarihte ilk altın, gümüş parayı ba­san devlet olarak ünlendi.

Son kralları Kroisos zenginliğiyle ünlüydü. Onun MÖ 546’daki yenilgisinden sonra bölge Pers eyaletine dönüştü.

Sırasıy­la İskender, Seleukoslar (MÖ 280-189), Pergamon Krallığı (MÖ 189-133) ve Roma bölgeye hakim oldular.

Verimli bir araziye sahip bölge ayrıca iki bü­yük ırmak vadisini (Küçük Menderes ve Gediz) kapsar.

Ege ticaret rotaları Anadolu’nun iç bölgelerine ulaşmak için Lidya’dan geçer. Bu yüzden Yunan kültürünün izleri bölgenin içlerine sızabilmiştir.

İran’da Susa kentinde sonlanan Kral Yolu Lidya’nın en önemli kenti Sardeis’ten başlar.


Benzer Haberler & Reklamlar