KORDER'den kültür varlıklarının daha fazla zarar görmemesi için öneriler

KORDER'den kültür varlıklarının daha fazla zarar görmemesi için öneriler

Dprem sonrası kültür varlıklarının enkazına müdahaleler konusunda uyarılarda bulunan Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu ve Europa Nostra Türkiye ile birlikte imza attığı açıklamada, arkeolojik SİT alanları başta olmak üzere, muhtelif alanlardaki tescilli veya tescilsiz kültürel miras niteliğinde yapılar için şu önerilerde bulundu.

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER), Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu ve Europa Nostra imzaları ile yayınlanan "Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Enkazına Müdahale Hakkında Açıklama” başlıklı bildiride, spremde hasar gören yapılar hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekildi:  

Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Enkazına Müdahale Hakkında Açıklama

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen iki deprem, bölgenin sahip olduğu kültürel miras da olumsuz etkilemiştir. Aşağıda imzası olan mesleki sivil toplum kuruluşları olarak, bu zor süreçte kültür varlıklarının daha fazla zarar görmemesi için aşağıdaki konuları yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine sunarız:

Deprem sonrası müdahalelere esas oluşturmak üzere, sit alanları ile tescilli veya tescilsiz kültürel miras niteliğinde yapıların konumları ve sınırlarını gösteren haritalar ilgili kurum ve kuruluşlara ivedilikle iletilmeli; bunlarla ilgili yerinde gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. Bu alanlarda tespit, değerlendirme ve enkaz kaldırma çalışmaları çok büyük bir hassasiyetle ve mutlaka uzman gözetiminde gerçekleştirilmeli; bu alanlara ağır iş makineleri sokulmamalıdır. Yıkılmış ve büyük oranda hasar görmüş kültür varlıklarının yapı malzemeleri, onarım ve restorasyon çalışmalarında kullanılabilecek ve yıkılan yapılardan izler taşıyan değerli nesnelerdir.

Bu nedenle, kültür varlıklarına ait kalıntıların,

Ulaşımı aksatması ya da çevre için tehlike yaratması durumunda toplanarak istiflenmesine, Başka bir yere taşınmamasına, öncelikle parseli içinde başka bir yere taşınmasının zorunlu olduğu durumlarda diğer molozlardan ayrıştırılarak (ayrı bir alanda ve mümkün olduğunca yapı ve yapı adası bazında ayrı ayrı tasnif edilerek) saklanmasına; Ayaktaki tehlike arz eden yapı ve yapı kalıntılarının yıkılmak yerine mümkün olduğunca askıya alınarak yerinde tutulmasına dikkat edilmelidir.

Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER),

Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu,

Europa Nostra Türkiye
 


Benzer Haberler & Reklamlar