Kars Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Misyon

Arkeoloji Bölümü, oldukça geniş ve özel bir karakterde yüzde ellilik oranlarda iki disiplinin birbiriyle içiçe olduğu bir ortamdır. Bölüm, arkeoloji dalında eğitim ortamlarına somut öğretim materyalleri getirerek, bu anlamda öğrencilerin öğrenme düzeylerini geliştirmektedir.

Bölüm İmkanları

Kafkas Üniversitesi, tarihi Ani kentine yakın olup, şehir merkezinde çok sayıda kültür varlığı barındırmaktadır. Üniversite’nin bu eşsiz konumu, Bölüm öğrencilerine, arkeoloji ve sanat tarihi konularında her türlü araştırma ve yerinde inceleme gibi etkinliklerde benzersiz olanaklar sağlamaktadır.

Arkeoloji Bölümü, dört yıllık lisans programı sunmaktadır. Öğrenciler ilk yıllarda arkeoloji ve sanat tarihi kavramlarını içeren giriş dersleri ile bölümdeki öğrenimlerine başlarlar ve kendi ilgi alanlarına giren konularda daha ayrıntılı bilgiler içeren derslerle öğrenimlerine devam ederler.

İş Olanakları

Arkeoloji Bölümü’nün sunduğu çift anadallı programın, mezun olacak öğrencilere sunduğu geniş iş olanakları içinde arkeolog, müzecilik-müze müdürlüğü, sanat eleştirmenliği, sanat ve antika danışmanlığı, galeri müdürlüğü veya asistanlığı vb. sayılabilir. Mezunlarımızın aynı zamanda kültürel turizm-eko turizm, dünya mirası proje ve organizasyonlarında, uluslararası araştırma organizasyonlarında ve devlet bilgi servislerinde çalışma imkanı da vardır.

Özellikle bilgisayar teknolojisini benimsemiş medya kuruluşlarında, Bölümümüzün verdiği bilgi ve birikimle mezunlarımız, ideal iş olanakları bulabilmektedirler. Bölüm programı, öğrencileri lisansüstü eğitim için hazırlamayı ve onlara akademik kariyer olanağı yaratmayı da amaçlamaktadır. 

Yönetim

Bölüm Başkanı
Dr. S. Sezin SEZER
Kars Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı
sezinsezer1@hotmail.com

https://www.kafkas.edu.tr/arkb/tr/sayfa9446


Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ertan KÜÇÜKEFE
ertankucukefe@gmail.com

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi S. Sezin SEZER 

https://www.kafkas.edu.tr/arkb/tr/sayfa3023

Akademik Kadro

https://www.kafkas.edu.tr/arkb/tr/sayfa8085

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SULTAN SEZİN SEZER
Bölüm Başkanı

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERTAN KÜÇÜKEFE

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HACER KUMANDAŞ YANMAZ

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN METİN

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET KAYHAN MURAT
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar