Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

 Arkeoloji bölümü 1 Prof.Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 1 Öğr.Gör.'ni bünyesinde barındırmakta olup; her yıl 35 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. Kaliteli eğitim sunulması, yeterli öğreim kadrosu oluşması, ideal bir ders programı düzenlenmesi, yeterli altyapının kurulması, katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması, yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi, alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması, nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması, üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması, yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması bölümümüzün ana amaçlarını oluşturmaktadır. Arkeoloji bölümünün Türkiye'de önde gelen bölümlerinden biri olması, bilgilerin güncellenmesi, teknolojik olanakların kullanılması, katılımcı ve araştırmacı eğitim, teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi, bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması, toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme, kültürel mirası koruma, nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması, kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi bölümümüzün geleceğe yönelik planlarını oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek, gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim adamları yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmak, mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma, restorasyon-konservasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bölüm haline getirmek bölümümüzün misyonudur.


Vizyonumuz

Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, bilimadamları, müzeci, koruma kururlları uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarını yetiştiren bir kurum olma; mezuniyet ile birlikte arkeolog ünvanını alan Arkeoloji Bölümü öğrencileri her türlü kültür varlığının korunmasında, tasnif ve tespitinde görev alabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirme bölümümüzün vizyonudur.

Yönetim
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Orhan BİNGÖL
Bölüm Başkanı Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ
​Bölüm Başkanı Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Mevlüt ELİÜŞÜK

 

Akademik Personel

Prof. Dr. Orhan BİNGÖL
Telefon: +90 370 418 6421 / 6421

Dr. Öğretim Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ
Telefon: +90 370 418 6407 / 6407

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Serkal YILDIRIM
Telefon: +90 370 418 6404 / 6404

Dr. Öğretim Üyesi Ömür Dünya ÇAKMAKLI
Telefon: +90 370 418 6420 / 6420

Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt ELİÜŞÜK
Telefon: +90 370 418 6408 / 6408

Öğr. Gör. Pakize KÜSMEZ
Telefon: +90 370 418 6406 / 6406
pakizekusmez@karabuk.edu.tr

  

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar