Kalliope

Kalliope nedir?

1. Kalliope: Adı, güzel sesli anlamına ge­len Kalliope dokuz Musalardan biridir.

Hesiodos Theogonia'nın başında Musalara seslenip hep­sinin adlarını sayarken, Kalliope onun için "hepsinin başı sayılan Kalliope" der.

Erken İlkçağ'da Musaların yetki alanı sınırlanmış değildir, ama sonraları özellikle Helenistik deni­len dönemde Kalliope yalnız lirik şiirin esin perisi sayılmıştır.

Desta­nın esin perisi olduğu da söylenir. 

2. Kalliope: Güzel sesli.

Kalliope dokuz Musa'ların biridir. Hesiodos Theogonia'nin başında Musa'lara seslenip, hepsinin adını sayarken Kalliope için "hepsinin başı sayılan Kalliope" der.

Erken ilkçağlarda Musa'ların yetki alanı sınırlanmış değildir, ama İskenderiye şiirinde Kalliope lirik şiirin esin perisi sayılır. Başka kaynaklarda epik şiirin denir. Kimi efsaneye göre Kalliope Seiren'lerin, ozan Linos'un ya da Rhesos'un anasıdır. 


Benzer Haberler & Reklamlar