İznik'te yeraltında bekleyen mozaik TBMM'de soru önergesi oldu

İznik'te yeraltında bekleyen mozaik TBMM'de soru önergesi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesini yanıtladı.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplaması için soru önergesini verdi.

İznik Belediyesi’nin üç yıl önce yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında tesadüfen Roma dönemine ait taban mozaiğinin ortaya çıkarıldığını belirten Kayışoğlu, “Roma dönemine ait taban mozaiğinin bulunduğu arsanın kamulaştırılması düşünülmekte midir? Böyle bir düşünce var ise bugüne kadar neden gerçekleşmemiştir? Kamulaştırma yönünde bir adım atılmayacak ise bu eserin korunmasıyla ilgili bir tasarrufunuz bundan sonra söz konusu olacak mıdır?” sorularını yöneltti.

Kayışoğlu’nun önergesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu şekilde yanıtladı:

"İznik Belediyesi’nce Afyon Sultan Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışmalarında Roma dönemi mozaik kalıntılarına rastlanılmış, mozaiklere zarar vermeyecek şekilde kazı çalışması projesine uygun olarak tamamlanmış, yol üzerinde yer alması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından üstü kapatılmıştır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18 Nisan 2014 tarihli ve 3166 sayılı kararıyla yolda yer alan mozaik kalıntısının yayılım alanı olduğu düşünülen 68 ada 40, 41, 42, 43, 44 parseller ile 54 ada 7, 8, 9 parsellerin bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Kurtarma kazısı yapılabilmesi için öncelikle 68 ada, 44 parselin kamulaştırma çalışmasına 29 Eylül 2015 tarihli makam oluruyla başlanılmıştır. Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili ile bakanlığımıza tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 68 ada 44 parselin kamulaştırmasına 2015 yılında başlanılmış, ancak malikiyle kıymet takdir komisyonunun belirlediği bedel üzerinden uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, taşınmaz bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında mahkemece belirlenmesi yoluna gidilmiştir. 2 Mart 2017 tarihli mahkeme kararıyla parselin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmiş ve taşınmazın kamulaştırılması 2017 yılında tamamlanmıştır.”

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar