İngiltere'deki mağaralardaki çizimlerin tılsım olduğu anlaşıldı

İngiltere'deki mağaralardaki çizimlerin tılsım olduğu anlaşıldı

Nottinghamshire'daki mağalarda 17. ve 18. çizildikleri anlaşılan yüzlerce işaret vardı. İşaretlerin başlangıçta amaçsız karalama içeren, sıradan grafiti örnekleri olduğu sanılıyordu ama yapılan incelemelerde cadı işareti olarak adlandırılan koruyucu büyü amaçlı işaretler olduğu anlaşıldı.

İngiltere'nin Doğu Midlands bölgesindeki Nottinghamshire kontluğunun Cresting Crags denilen sarp yamaçlarında bugüne dek ne olduğu anlaşılamayan, amaçsız karalama içeren, sıradan grafiti örnekleri olduğu sanılan işaretlerin koruyucu tılsımlar olduğu anlaşıldı.

Creswell Crags Mağalarında varlığı bilinen yüzlerce işaret vardı. Çarpraz çizgiler, köşeli kutular, sarmallar ve muhtelif harflerden oluşan yüzlerce çizimden sadece Somerset mağarasında 57 tane bulunuyordu. Ancak bugüne dek bu çizimlerin amaçlı olduğu tahmin edilmiyordu.

Yapılan incelemelerde, işaretler içinde kullanılan  Çift V (W) harfinin Bakirelerin Bakire'si anlamında kullanılan sembol, PM harflerinin ise Pace Maria (Meryen Ana'nın izniyle) kavramını sembolize ettiği düşünülen harfler olduğu belirtildi. Bu ipuçlarından yola çıkılarak çizimlerin koruyucu tılsımlar olduğu tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre; Kireçtaşından oyulmuş kayalıklar arasında yer alan mağaralarda bulunan ve 17 ila 18. Yüzyıllarda çizildiği anlaşılan yüzlerce  "cadı işareti" olarak adlandırılan çizimler, İngiliz mağaralarında bugüne kadar rastlanan en kalabalık Apotropaik (koruyucu) işaretler" oldu. 

Apotropaik işaretlerin mağara duvarlarına  yeraltından geleceğinden korkulan kötü ruhlardan korunmak için çizildiği sanılıyor ve işaretlerin labirentlerin kötülüğü etkisiz kılmak veya uzaklaştırmak için kullanılan semboller olduğu düşünülüyor.

Çizimlerin Apotropaik işaretler olduğunu keşfedenler,  insan yapımı ve insanlar tarafından kullanılan yeraltı alanlarını incelemek ve araştırmak için kurulmuş Subterranea Britannica adlı Sivil Toplum Kuruluşuna mensup Hayley Clark ve Ed Waters oldu.

Leicester Üniversitesi'nden Doç. Dr. Alison Fearn “Apotropaia işaretleri İngiltere tarihini anlamak açısından önemli. Birleşik Krallık'ta bu işaretler halen yaşayan kültürün içinde, herhangi bir bağlamda varlığını koruyor. Bu işaretler en çok ortaçağ kiliselerinde ve evlerinde, girişlere yakın yerlerde, özellikle kapılarda, pencerelerde ve şöminelerde bulunurdu.

Arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar