İberler, göçmen kavimlerden pek etkilenmemiş!

İber insanlarının Avrupa’nın diğer bölgelere göre Step kavimlerinin göçlerinden neden daha az etkilendiği belli değil. Ancak DNA analizleri, Step kavimlerinin, İber yarımadası insanları ile pek genetik bağ kurmadığını gösteriyor.

DNA Analizlerine göre; İber Yarımadasında 6,200 ila 3,400 yıl önce yaşamış insanlar step istilacılarından, komşu ülkelerinin sakinlerine göre genetik olarak daha az etkilendiler. İddiaya göre göçler İberyalıların kültüründe ve nüfusunda çok az rol oynadı.

Son zamanlardaki antik DNA analizleri, Avrupalıların genetiği ve soyu hakkında birçok yeni bilgi ortaya çıkardı. Analizler, Avrasya’nın bozkırlarından gelen kavimlerin, Neolitik Çağ’dan Tunç Çağı’na geçilirken, Orta Asya ve Kuzey Avrupa’daki insanlar üzerinde önemli genetik etki bırakmadığını gösteriyor.

Step bölgelerinden gelen göçler, muhtemelen istilalar anlamına geldi, çünkü o tarihten itibaren bölgede şiddet olduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı ve step insanları yavaş yavaş Hint-Avrupa dilini yerel halka empoze etmeye başladılar; bu da Avrupa’ya kültürel olarak yayıldıklarını gösteriyor.

Ancak, step kavimlerinin İber Yarımadası’na (günümüz İspanya’sı ve Portekiz’i kapsayan) etkisi çok daha az oldu. Arkeolojik kanıtlar, İber nüfuslarının, zaman zaman kültürel bir değişim geçirdiğini, maddi kültürlerinde ve cenaze ritüellerinde değişiklik yapıldığını ortaya çıkardılar. Örneğin, birçok insanın değerli nesnelerle daha kişiselleştirilmiş mezarlara gömüldüğü büyük megalitik yapılardan bir evrim vardı.

Bununla birlikte, bilim insanları step göçlerinin bu değişimde ne gibi bir rol oynadığını bilmiyorlardı. Trinity College Dublin eğitim yazarı Rui Martiniano, yaptığı açıklamada,

“Avrasya’daki step halkının, Orta ve Kuzey Avrupa’daki insanların genomuna büyük oranda katkıda bulunduğu göz önüne aldığımızda, aklımıza bir soru geliyor; peki step göçlerinin İberya’da oynadığı rol neydi? Biz bu çalışmamızda step göçlerinin İber halkının genetik yapısında ve kültüründe diğer Avrupalılara göre çok daha küçük bir rol oynadığını tespit ettik.” diyor.

Bu sonuçlara ulaşmak için, araştırmacılar Orta Neolitik (MÖ 4200-3500) ila Orta Tunç Çağı (MÖ 1740-1430) arasında yaşamış olan Portekiz’deki 14 antik bireyin genetik verilerini analiz etti.

Genom verilerini, diğer eski ve modern genomlarla karşılaştırdılar. Diğer Avrupa bölgelerinin aksine, Portekizli Neolitik ve Bronz Çağı örnekleri arasında sadece ufak bir genetik değişiklik tespit ettiler. Bu değişiklikler de muhtemelen küçük çaplı göçten kaynaklanmaktaydı.

Bu durum, büyük olasılıkla İber yarımadasında dil, kültür ve teknolojinin yayılımı konusunda etkilere sahipti. Yani, Steplerden gelen Hint-Avrupa dillerine hiç bağlantısı bulunmayan dillerin, neden İberya’da kaldığını açıklayabilir. Bugün İspanya’nın Bask bölgesinde konuşulan Euskera adında bir Hint-öncesi Avrupa dilini neden hala barındırdığını açıklayabilir.

PLOS Genetics dergisinde yayımlanan analizler, DNA dizilim tekniklerinde geçen on yıl içerisinde kaydedilen büyük ilerlemeler sayesinde mümkün oldu; yeni yöntemler, antik DNA’yı kemiklerden daha kolay çıkarabilmeyi ve bozulmayı minimuma indirmeyi sağlıyor.

İber insanlarının step istilasına uğramış Avrupa’daki diğer bölgelere göre neden daha az etkilenmiş olduğu hala belli değil. Bazı bilim insanları, Avrupa’nın güney ucundaki benzersiz coğrafi konumlarının kendilerini koruyabileceği hipotezini ileri sürüyor, ancak bu teori, step halkının kuzey Avrupa adalarına ulaştığı gerçeğini göz önüne aldığımız zaman pek de geçerli sayılmıyor.

Dilara Uçar - Arkeofili.com


Benzer Haberler & Reklamlar