Hystrix kayae: Çankırı kirpisi

Hystrix kayae: Çankırı kirpisi

Hystrix kayae nedir? Hystrix kayae fosili nerede bulunmuştur?

Hystrix kayae (Çankırı Kirpisi); Çankırı'daki Çorakyerler omurgalı Fosil Yatağı kazlıarında Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve ekibi tarafından yılında ortaya çıkarılan fosilden yaşadığı tespit edilen, soyu tükenmiş, tarih öncesi kemirgen bir canlı türüdür.. 2023 yılında yayınlan bilimsel makale ile dünyaya duyurulan fosilin yaklaşık 9 milyon yıllık olduğu tahmin edilmektedir. 

Oklu kirpi benzeri bir hayvana ait fosile ismi "Hystrix kayae" adı Çorakyerler palentololoji kazı ekibi üyesi Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Kaya'nın soyadınden ilhamla verilmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar