Hypaipa

Hypaipa Antik Kenti

Hypaipa:  Hypaipa Antik Kenti, bereketli Küçük Menderes (antik Kaystros) ovasına yukarıdan bakan Bozdağların (antik Tmolos) güney yamacında yer alan bir Lydia şehridir.

Antik Çağ'ın iki önemli kenti Sardeis ve Efes'i birbirine bağlayan kısa yolun üzerinde stratejik açıdan önemli bir noktada kurulmuştur.

Yukarı Küçük Menderes havzasının ilk ilk şehirdir. Dans eden güzel kadınlarıyla ünlü kent Roma İmparatoru Gordinaus devrine kadar kendi paralarını basmıştır.

Hypaipa Kenti hakkında mevcut bilgi çok azdır. Strabon, Tacitus, Pausanias gibi bazı antik çağ yazarları coğrafi konumu hakkında kimi bilgiler verseler de kentin tarihi ve kuruluşundan söz etmezler.

Kent Persler'in Tanrıça Anahita için kurduğu tapınağı ile ünlüdür.

Aniatis Yunan Ana Tanrıçası Artemis ile Pers şifalı su tanrıçası Anahita'nın birleşmesinden ortaya çıkmış ve zamanla Lidya ülkesinin baş tanrısı haline gelmiştir. O devirde basılan madeni paraların üstünde bu tanrının resmi vardır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar