Hippodamos Planı

Hippodamos Planı nedir?

1. Hippodamos Planı: Izgara plan. 

Birbirine paralel ya da dikdörtgen ve dik sokaklar arasında kalan, kare ya da dikdörtgen yapı otalarından oluşan düzenli şehir planı. 

M.Ö. 5. yüzyılda Miletli ünlü mimar Hippodamos, bu plan düzenini uygulamış, geliştirip yaygınlaştırmıştır. 

Klasik çağda Milet'te, Priene'de Smyrna'da, Knidos'ta ve daha bir çok şehirde uygulanmıştır. 

Helenistik ve Roma Çağları'nda şehirler bu ızgara plan sayesinde gelişmiş, güzelleşmiş, uyum  içinde huzur içinde büyümüştür. 

Izgara Plan, Axial Sistem

 

2. Hippodamos. MÖ y. 500. Adı bilinen ilk kent plancısı.

Miletos’ludur. Perslerin Miletos kentini yıkmalarından sonra kentin yeniden inşasına katıldı.

Kent, birbirini dik kesen yollar ve bunların arasında kalan kare ya da dikdört­gen planlı yapı adalarından oluşan ızgara biçimli kent planına göre yapıldı. Ters-Yunan Savaşlarının bitmesinden sonra Piraeos onarılırken Hippodamos’un önerisiyle ızgara biçimli plan uygulandı. Daha sonra İtalya’ya giden Hippodamos orada da Yunan kolonisi Thurii kentinin yine aynı plana göre yapılmasında bulundu. Bu plan onun ölümünden sonra çok yaygınlaştı ve adıyla anılır oldu. Anadolu’da Priene, Knidos, Makedonya’da Olynthos, Mı­sır’da İskenderiye ve Rodos böyle yapılan kentlerden bazılarıdır. Kent plan­laması ve yönetimi konusunda bir kitap yazmıştır. Aristoteles Hippodamos’un devlet adamı olmayan yurttaşlar arasında en iyi yönetim biçimi ha- kında fikir geliştiren ilk sivil olduğunu belirtir, ayrıca onun yaptığı ideal kent planına göre kentin nüfusunun on bin kişi olduğunu aktarır.


Benzer Haberler & Reklamlar