Haluk Abbasoğlu: Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu

Haluk Abbasoğlu kimdir? Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu kimdir?

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu; Arkeolog ve Akademisyen (d. 14 Mayıs 1943 İskenderun - ö. 03 Eylül 2019 İstanbul)

Haluk Abbasoğlu ,14 Mayıs 1943 yılında İskenderun’da doğdu

1954-1960 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesi’nde, 1960 – 1965 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde eğitim görmüştür. 1965 – 1968 yıllarında Almanya Marburg ve Heidelberg Üniversitelerinde Klasik Arkeoloji üzerine eğitimler almıştır.

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde Asistan olarak görev almıştır. 1983’te Doçent olarak görev yapmaya başlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü yapmıştır.

1985’te T.C. Kültür Bakanlığı Perge Kazısı Başkanı olmuştur.

1986 -1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev almıştır. 1989’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapmaya başlamıştır.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

1989 – 1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

1990 – 1991 yıllarında Justus-Liebig-Universität Giessen (Almanya)’de misafir profesör olarak görev almıştır. 1990 – 2004 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

1990 – 2007 Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Antalya Bölgesi Üyesi ve Başkanı olarak görev almıştır.

2000 – 2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, 2002 yılında aynı fakültede Arkeoloji Bölüm Başkanı olmuştur.

2000 – 2007 İstanbul Üniversitesi Senatörü olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, İstanbul'da 3 Eylül 2019 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle  tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mesleki Kuruluş Üyelikleri sırasıyla

1987 – 1994 yıllarında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim kurulu üyesi,

1989’da Alman Arkeoloji Enstitüsü (Berlin) muhabir üyeliği, Türk Alman Kültür İsleri Kurulu üyeliği, Ernst-Kirsten Gesellschaft (Stuttgart) Tarihi Coğrafya Araştırmaları Derneği Türkiye Kurucu üyeliği yapmıştır.

1990 yılında ARIT (Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü Derneği) üyesi ve başkanlığını yapmıştır.

1992 yılında Türkiye ICOMOS Milli Komitesi üyeliği, Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü Derneği Kurucu Üyesi ve As Başkanlığı, İstanbul Erkek Liseliler Derneği üyeliği yapmıştır.

1994 yılında DAAD’liler Derneği üyesi olmuştur. 1996’te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Türk Tarih Kurumu Muhabir üyesi, 1999’ta Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesi olmuştur.

2000 -2003 yıllarında Taç Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve aynı kuruluşta 2003 yılında Şeref Üyesi olmuştur.

2001’de T.C. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeliği,

2003’te Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Kurucu Üyeliği ve 2004’te Societas Anatolica-Paris Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

1961- 1985 yılları arasında Tilmen Höyük, Gedikli Hara Höyük, Side, Perge, Kremna, Seleukeia Kazıları Üyeliği, 1986- 1988 yılları arasında Termessos Yüzey Araştırma başkanlığı ve 1985 yılında Perge Kazısı ve Onarımı Başkanlığı yapmıştır. 1999– 2000 yıllarında Bodrum Mindos Kapı Onarımı, 2000 yılında Side Liman Hamamı Onarımı ve 2001 Yılında Side Büyük Hamam Onarımı Projelerine danışmanlık yapmıştır.

 

YAYINLAR

Kitap

Abbasoğlu, Haluk, Pamphylia Bölgesi Roma Devri Hamamları, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1982.

Abbasoğlu, Haluk, Perge Roma Devri Mimarisinde Arşitravların Soffit Bezemeleri: Tipolojik Yönden Bir İnceleme, Türk Tarih Kurumu, 1994.

Abbasoğlu, Haluk.- Martini Wolfram, (Ed. ), Die Akropolis von Perge, Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Mainz, 2003.

Kitap İçinde Bölüm

Abbasoğlu, Haluk: “Anadolu’da Antik Çağ’da Konut”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, İstanbul, 1996, 395-404.
Abbasoğlu, Haluk, ”Antiquity Dwellings in Anatolia”, Housing and Settlement in Anatolia, A Historical Perspective, İstanbul, 1996, 395-404.
Abbasoğlu, Haluk, “Hamam”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2. Cilt, İstanbul, 1997, s. 750-751.
Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, s. 241-247.
Abbasoğlu, Haluk, “Side Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, , 2000, 235-240.
Abbasoğlu, Haluk, “Seleukeia (?) – Lyrbe Kenti Kurtarma Kazısı”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ed.:Oktay Belli, Ankara, 2000, 248-250.
Abbasoğlu, Haluk, “The Side Excavations”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 206-210.
Abbasoğlu, Haluk, “The Perge Excavations”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 211-216.
Abbasoğlu, Haluk, “Rescue Excavations in Seleukeia (?)- Lyrbe”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, İstanbul, 2001, 217.
Abbasoğlu, Haluk, “Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel”, Anadolu Araştırmaları XVI, 2002, 1-8.
Abbasoğlu, Haluk, “Zur Gechichte der Ausgrabungen in Perge”, Die Akropolis von Perge I, Ed.: H. Abbasoğlu- W. Martini, Mainz, 2003, 1-12.
Abbasoğlu, Haluk, “Eski Yunan’da Yıkanma”, Archaeological Essays in Honour of Homo Amatus: Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar, Ed. M. Özbaşaran-O.Tanındı-A.Boratav, İstanbul, Ege Yayınları, 2003, 1-8.
Abbasoğlu, Haluk, “Pamphylia Hamamları: Plan Açısından bir Değerlendirme”, Festschrift für Fahri Işık, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan : Anadolu’da Doğdu, İstanbul, 2004, 1-9.
Abbasoğlu, Haluk – Delemen,İnci, “Antik Nicaea’dan Günümüze Kalanlar”, Tarih Boyunca İznik, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2004, 189-197.
Abbasoğlu, Haluk, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı, Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı “Ekrem Akurgal ve Arkeoloji” Konulu Konferanslar, 03-04 Kasım 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2004, 393-395 .
Abbasoğlu, Haluk, “Par-ha-a’dan Perge’ye”, Vita: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan, Ed. M. Alparslan v.d., İstanbul, 2007, 21-22.
Abbasoğlu, Haluk -Akçay-Güven, B., “Perge’den bir bütün olarak Herakles Heykeli”, Tarhan Armağanı, M. Taner Tarhan’a Sunulan Makaleler, İstanbul 2013, 1-12.


Makale

Abbasoğlu, Haluk, ”1986 yılı Termessos yüzey araştırmaları”,V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1, l987, 213-230.

Abbasoğlu, Haluk, "Perge Kazısı 1988 Yılı çalışma Raporu”, Höyük 1, 1988, 121-125.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazısı 1988 Yılı Önraporu”, 11. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 1990, s. 211-227.

Abbasoğlu, Haluk, ”Neue Forschungen in Termessos”, Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archaeologie, Berlin, 1988, 498.

Abbasoğlu, Haluk – İplikçioğlu, Bülent, “Antik Termessos kenti ve çevresindeki epigrafya araştırmaları”, VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1990, 209-214.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge Kazısı 1993 ve 1994 Yılları Ön Raporu”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı -II, 1996, 107-121.

Abbasoğlu, Haluk.- Martini, Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 17. Kazı Sonuçları Toplantısı- 2, 1996: 121-127.

Abbasoğlu, Haluk- Martini, Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1995 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 1997: 51-63.

Abbasoğlu, Haluk- Martini Wolfram, ”Perge Akropolisinde 1996 Yılında Yapılan Çalışmalar”, 19. Kazı Sonuçları Toplantısı-2, 1998: 93-105.

Abbasoğlu, Haluk, ”Perge Kazısı 1996 Yılı Ön Raporu”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, 1998, 81-91.

Abbasoğlu, Haluk – Delemen, İnci, ”Archaeology-Cultural Tourism Relationship in Turkey”, IV. Turkish-Austrian Management Seminar, Archeology and Management of Cultural Tourism, Istanbul October 1995″, İstanbul 1998,15-20.

Abbasoğlu, Haluk -Martini, Wolfram, “Perge Akropolisinde 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar” 20. Kazı Sonuçları Toplantısı-II, 1999, s. 179-194.

Abbasoğlu, Haluk, ”Perge Kazısı 1995 Yılı Ön Raporu”, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2, 1997, 41-50.
Abbasoğlu, Haluk,“The Founding of Perge and Its Development in the Hellenistic and Roman Periods” Urbanism in Western Asia Minor, Ed.: D. Parrish, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 45, 2001, 172-188.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2002”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2003-1, 30-33.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2003”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2004-2, 45-48.

Abbasoğlu, Haluk, “Pamphylia’nın Yüce Kenti: Perge”, Toplumsal Tarih, 125, 2004, 88-91.

Abbasoğlu, Haluk, “2004 Yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2005-3, 67-73.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2005”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri , 2006-4, 47-51.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge”, Byzas 3, Stadtgrabungen und Stadtforschungungen im westlichen Kleinasiens, 2006, 289-301.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2006”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2007-5, 54-58.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2007”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2008-6, 58-62.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2008”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2009-7, 61-69.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2009”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2010-8, 73-80.

Abbasoğlu, Haluk, “Perge 2011”, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, 2012-10, 82-87 .


Editörlük
Balkan-Atlı, N.: “A Short Report on Flint and Obsidian Finds”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 79-80.

Çokay, S.: “Die Tonlampen” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 139-143.

Eschbach, N.:“Die archaische Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994- 1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, 87-102.

Laube, I.: “Die frühkaiserzeitliche Panzerstatue”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 151-155.

Martini, W.: “Topographie und Architektur”, Die Akropolis von Perge Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 11-78.

Recke, M.: “Der klassische Löwenkopf-Wassespeier”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 146-150.


Recke, M.: “Die klassische und hellenistische Keramik unter Einschluß der attisch schwarzfigüren Keramik”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 101-121.

Şahin, S.: “Die Inschriften” Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003. s. 167-174.

Umurtak, G.: “A Short Report on a Group of Prehistoric Pottery”, Die Akropolis von Perge: Survey und Sondagen 1994-1997, Band 1, Ed.: H. Abbasoğlu,W. Martini, Mainz am Rhein, 2003, s. 81-85.

Kaynak: http://klasikarkeoloji.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/emekli-ogretim-uyelerimiz/prof.-dr.-haluk-abbasoglu
 


Benzer Haberler & Reklamlar