Genetik Problem: Hangi mamut türü diriltilmeli?

Genetik Problem: Hangi mamut türü diriltilmeli?

Kaybolan türlerin klonlama ve gen düzenleme gibi ileri teknolojilerle yeniden hayata döndürülmesinde işe hangi türlerden başlanacağı tartışılıyor.

Otago Üniversitesi koruma biyologlarınca ortaya atılan ilk fikirlere göre; Daha eski zamanlarda soyu tükenenlerden ziyade, son zamanlarda soyu tükenmiş türlere öncelik verilmesi daha manrtıklı.

İnternetten çevrimiçi yayınlanan Fonksiyonel Ekoloji dergisinde (The journal Functional Ecolog) konuk yazar olarak bir makale kaleme alan Otago Üniversitesi Zooloji Bölümü biyologu Profesör Philip Seddon, Yinmli Mamut gibi uzun süre önce dünya hayatından çekilmiş türlerin klonlanmak için seçilmesinin yanlış hedefe odaklanmak olacağını savundu.

Profesör Seddon; bilim adamlarının ve halkın hayal gücünün klonlama ya da genetik rekonstrüksiyon yoluyla, CRISPR gen-düzenleme teknolojisi sayesinde nesli tükenmiş türlerin diriltilmesini umduğuna dikkat çekti ve "Ancak

"Bir zamanlar mamutların yaşadığı ekolojik nişler, artık mevcut değil: Modern eko-sistemimize daha kolay uyum sağlayacak türleri araştırmalıyız. Bundan dolayı da mantıken nesli çok eski çağlarda tükenmiş türler yerine daha yakın zamanda yaşamış türlerin seçilmesi gerekir" diyor Profesör Philip Seddon ve sözlerini şöyşe sürdürüyor: "Nesli tükenen türlerin klanlanarak yaşatılabilmesi fikri çok seksi ama işin estetik,

Fonksiyonel Ekoloji dergisindeki makalesinde nesli tükenen türler hakkında yorum yapan Profesör Seddon'a göre iki önemli nokta var: Birincisi klonlanacak türün doğru seçilmesi, ikincisi klonlanan türün korunması için gerekli teknolojik ve uygun yaşam koşullarının sağlanabilmesi. 

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar