Gaziantep Mevlevihane Müzesi

Gaziantep Mevlevihane Müzesi

Gaziantep Mevlevihane Müzesi

Mevlevihane Dergahı ve Camii kompleksi ticari faaliyetlerin ve bu faaliyetlere yönelik yapıların (bedesten, tarihi pazarlar, hanlar) yoğun olarak yer aldığı tarihi bölge içerisindedir. 

Mevlevihane Dergahı yapısının da yer aldığı Tekke(Tekke Mevlevihane) Camii komleksi H.1048 M.1639 yılında Türkmen ağalarından Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami giriş kapısında bulunan kitabede H.1048 yapım yılı ile "Hayır sahibi olan Mustafa Ağa'ya iki alemde hak inayet eylesin. Mevlana'yı Rum için bir yer yaptı. Dervişler ibadet eylesin diye. Mevlana tarihini önce söyledi. Dinle çünkü kıssa söylüyor" sözleri yazılıdır.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gaziantep ile ilgili bölümde Tekke(Tekke Mevlevihane) Camii kompleksi ile ilgili şunlar yazılıdır " Bir çok hanları var ama en görkemlileri ve en ünlüleri Mustafa Paşa Hanı, Pekmez Hanı, Tuz Hanı, İki Kapılı Hanı, Börekçi Hanı, Arasdat Hanı'dır. İki tane de imareti (aşevi) var : Gelen gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar. Tümüyle kırk tekkesi olup, hepsinin en görkemlisi en çok donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılısı Mevlevi Tekkesi'dir. Türkmen Ağası Mustafa Ağa yapısı olup, IV.Murad'ın silahtarı Mustafa Paşa'ya bağışlanmıştır. Tekke 40-50 yoksul hücresiyle çevrilmiş, yüksek kubbeli baştan başa ham ve işlenmiş mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam, görkemli bir yapıdır".

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan Mevlevi tekkesi vakıf eserlerinin sergilendiği ve Mevlevilik kültürünün yansıtıldığı bir müze olarak ziyarete açılmıştır.


GAZİANTEP VAKIF MÜZESİ ESERLERİ
Müzemizde; el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhalar, şamdanlar, halı ve kilimler sergilenmekte olup, binanın önceden Mevlevihane olması hasebiyle, Mevlevi dervişlerinin maketlerle canlandırılması yapılmıştır.

ADRES: Boyacı Mahallesi Eski Buğday Arastası Tekke Camii Yanı Şahinbey/GAZİANTEP
   Tel: 0342 232 97 97 
Faks: 0342 232 53 17


Giriş Ücretsizdir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar