Elaiussa Sebaste

Elaiussa Sebaste neresidir?

Elaiussa Sebaste: Ayaş.

Anadolu’nun güneyinde, Mersin’in güneyba­tısında, antik dönemin Kilikia Tracheia (Dağlık Kilikia) Bölgesi’nde yer alan sahil kenti.

Geç Hellenistik Dönemde (MÖ. 2.-l. yy.) kurulmuş olup Roma imparatorluk ve Erken Hıristiyanlık dönemlerinde en parlak devrini yaşamış­tır.

Kentin gelişip zenginleşmeşi, gerek doğal bir liman olan stratejik konu­mundan gerekse tarım alanında ve Elaiussa adından anlaşılacağı gibi özellik­le zeytin yetiştirmekteki üstünlüğünden ileri gelmiştir.

İmparator Augustus MÖ 20’de kenti Kapadokya kralı Arkhelaos’un yönetimine vermiş, o da İmparatorun onuruna kentin adını Sebaste olarak değiştirmiştir.

MS 72’de Vespasianus’un Kilikia eyaletini kurmasiyla daha büyük ekonomik ve kent­sel gelişme kaydedilmiş ve özellikle MS. 2. ve 3. yüzyıllarda iç bölgedeki ma­halleler yeniden düzenlenerek tiyatro, agora ve büyük hamamlar inşa edil­miştir.

MS. 3. yüzyılın ikinci yarısından sonra kent gittikçe gerilemeye ve öne­mini kaybetmeye başlamıştır.

 

 

 


Benzer Haberler & Reklamlar