Düzce'de Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Düzce'de Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Düzce Üniversitesi bünyesinde Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulduğu açıklandı.

Düzce Üniversitesi; paleolitik çağlardan Türk dönemine kadar bölge arkeolojisini araştırmak amacıyla Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; başta Düzce ili olmak üzere, Batı Karadeniz ve Antik Bitinya Bölgesi sınırlarına giren Doğu Marmara Bölgesi sınırlarında Paleolitik çağlardan Türk dönemine kadar, bölgenin arkeolojisi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmayı, bölgenin kültürel değerlerini ve bölgelerarası ilişkilerini tüm yönleriyle, disiplinler arası bir çerçevede araştırmayı, tespit etmeyi, korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Koordinasyon merkezi olma misyonunu üstlenecek.

Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi; anılan bölge ve dönemlere yönelik araştırmalara destek sağlamayı hedefleyen Merkez, arkeolojik alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması planlanan fiziki müdahaleleri içeren projelerde; belgeleme, koruma ve kurtarılmaya yönelik önlemlerin alınmasında koordinasyon merkezi olma misyonunu üstlenecek.

Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde  arşiv/kütüphane oluşturulacak Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek yüzey araştırmaları ve kazılar ile bölgenin arkeolojik ve kültürel değerlerinin envanteri çıkarılarak, bölge arkeolojisi hakkında büyük bir arşiv/kütüphanenin de oluşturulması planlanıyor. Antik Bitinya Bölgesi içerisinde yer alan diğer antik kentlerde yapılan bilimsel çalışmalar ve kazılarla koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma platformları oluşturmak, sempozyum, panel ve benzeri organizasyonlar düzenlemek de Merkezin amaçları arasında yer alıyor.

Düzce özelinde kültür turizminin canlanmasına katkı sağlayacak Türkiye'de arkeolojik çalışmalarda görev alabilecek nitelikli eleman, uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmayı da hedefleyen Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgesel tanıtıma öncelik vererek Düzce özelinde kültür turizminin canlanmasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütecek.


Benzer Haberler & Reklamlar