Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar Sergisi ve Yaşayan Arşivi

Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar Sergisi ve Yaşayan Arşivi

Aşkenaz toplumunun Osmanlı İmparatorluğu‘ndan, Türkiye Cumhuriyeti‘ne uzanan tarihi ubat 2019‘dan itibaren; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile Yüksekkaldırım Aşkenaz Musevi Sinagogu Vakfı‘nın çabası ile kayıt altına alınarak, Schneidertempel Sanat Merkezi'nde sergilenmeye başlandı.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın,  Yüksekkaldınm Aşkenaz Musevi Sinagogu Vakfı'yla ortaklaşa yürüttüğü yerel tarih ve bellek projesi 'Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar' adlı daimi serginin açılışı 20 Mayıs Pazartesi akşamı Schneidertempel Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Şubat 2019'da başlayan proje kapsamında, Aşkenaz toplumunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yüzlerce yıllık kültür tarihi, arşivlerden ve sözlü tarih görüşmelerinden toplanan bilgi ve belgeler ışığında kayıt altına alındı. Aşkenazların, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden Osmanlı ve Türkiye topraklarına gerçekleştirdikleri göç hikayeleri, yanlarında getirdikleri deneyimleri, burada kurdukları hayatları ve toplumsal yaşamda üstlendikleri roller bu sergide incelenebiliyor.

Bu sene yirminci faaliyet yılını kutlayan Karaköy'deki Schneidertempel Sanat Merkezi'nin üst katındaki balkonlarda açılan daimi sergiye, merkezin ana sergi alanında kurulan bir de geçici sergi eşlik ediyor. Yapılan çalışmalar boyunca, özellikle aile albümlerinden toplanan ve Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinden insan manzaraları sunan bu geçici sergi, yaz ayları boyunca Schneidertempel Sanat Merkezi'nde görülebilir.

Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar Projesi'nin internet sitesi de açıldı

Sürekli büyüyen ve gelişen bir arşiv niteliği taşıması hedeflenen Dünden Bugüne Türkiye'de Aşkenazlar Projesi'ninde derlenen bilgi ve belgelerin, bir kısmı Schneidertempel Sanat Merkezi'ndeki vitrinlerde sergileniyor.  Ancak vitrinlere sığmayan belgeler de var.

Bu amaçla, proje kapsamında sergi ve kitapçığın yanı sıra bir de çift dilli bir internet sitesi hazırlandı: www.askenaz.org.

Sitenin amacı, Aşkenaz kültürü ve tarihine ışık tutan fakat sergide sınırlı ölçüde yer verilebilen değerli bilgi ve belgelere erişimin kolaylaştırılması, projenin etkilerinin çok daha geniş bir çevreye yayılması ve elbette dünyanın dört bir yanından, yolu Türkiye'den geçmiş Aşkenazların projeye katkı sunabilmelerinin sağlanması.

Sergide yer alan temalar, önemli kişiler ve kurumların tamamına, hatta çok daha fazlasına www.askenaz.org sitesinde ulaşmak mümkün. Projenin içeriğini geliştirebilmek ve bulmacanın eksik parçalarını tamamlayabilmek için, katkı niteliğindeki her türlü anı, deneyim, fotoğraf, mektup, kartpostal ve objelere sahip kişilerin, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı veya Schneidertempel Kültür Merkezi'yle iletişime geçmesi de isteniyor.


Benzer Haberler & Reklamlar