Demir Çağı

Demir Çağı nedir?

Demir Çağı (M.Ö. 1200-750) 

Demir Çağı; M.Ö. 1200 yıllarında meydana gelen Ege Göçleri (deniz kavimleri göçü) ve onu izleyen gelişmeler ile birlikte Önasya'da ve Ege dünyasında Demir Çağı başlamıştır. Bu süreçte Eski Tunç Çağı'nın parlak uygarlıklarının ortadan kalktığını, bütün Anadolu, Mezopotamya ve Mısır bölgesinin yoksullaşıp içine kapandığı dönemdir. Bu nedenle Karanlık Çağ ismi de verilmektedir.

Ancak M.Ö. IX. yüzyıldan itibaren Asurluların Mezopotamya'da yeniden egemenliklerinin kurmaları, sonra da Anadolu'da Phryg - Frig ve Lydia - Lidya  devletlerinin Doğu Anadolu ve Batı iran bölgelerinde Urartu Devleti'inin kurulması ile yeni bir uygarlık atılımı gerçekleşir ve Demir Çağı sona erer. 


Benzer Haberler & Reklamlar