Daskyleion

Daskyleion neresidir?

Daskyleion: Ergili.

Kuzeybatı Anadolu’da, Bursa’nın 90 km. batısında, Marmara Denizi’nin 20 km. güneyinde, Manyas Gölü’nün güneydoğu kıyısın­da yer alan antik kent.

Friglerin MÖ 8. yüzyıl ortalarından itibaren burada yerleş­tiğine dair arkeolojik kanıtlar vardır ancak geleneksel kabule göre Daskylei­on Lidya kralı Daskylos tarafından MÖ 7. yüzyıl başlarında kurulmuştur.

Ken­tin adı Daskylos’un yeri anlamına gelir. MÖ 547-334 arasındaki Pers egemen­liği döneminde burada bir satraplık merkezi vardı.

Kentte Pers satrabı Pharnabazos’un bir sarayı ile Paradeisos (cennet) denilen parklar (bugün Kuş Cenneti) bulunmaktaydı.

Granikos Savaşı’ndan sonra Persler kenti terk etti­ği için kolayca Makedonya Krallığının eline geçti. Roma dönemin­de sönükleşen kent Bizans döneminde tekrar önem kazandı.

1952’de Prof. Dr. Kurt Bittel tarafından tespit edildi, kentteki ilk kazılar 1954’te Prof. Dr. Ek­rem Akurgal öncülüğünde başlatıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar