Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak, bölgede ihtiyaç duyulaneğitim-öğretim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olup, 2002 yılında Arkeoloji Bölümü ve Sanat Tarihi olarak iki bölüme ayrılmıştır.

Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji anabilim dallarına ayrılmış olan Arkeoloji Bölümü, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Arkeoloji lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Ayrıca, Farabi, Mevlana ve Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.

Arkeoloji Bölümü’nde dersler, bölüme ayrılmış olan dersliklerde, genellikle görsel-teorik olarak yapılmakta olup, daha az sayıdaki uygulamalı dersler ise yine bölüme ayrılmış olan seminer salonunda yapılmaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi esnasındaki mesleki deneyimlerini artırmak için ders programına zorunlu staj dersi konulmuştur. Staj, tercihen bölüm veya bölüm dışındaki kazılar, yüzey araştırmaları ve müzelerde yapılabilmektedir.

Arkeoloji Bölümü öğretim üye ve elemanlarının başkanlığında veya bilimsel danışmanlığında 2 arkeolojik kazı ile bir yüzey araştırması sürdürülmektedir. Bu projeler ile Çukurova ve Ülkemizin tarihinin aydınlanmasına yapılan katkılar dışında, öğrencilerin teorik eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olan uygulama eğitimlerinin de yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eğitim ve öğretimini desteklemek için, yıl içinde konferans, sempozyum ve seminerler ile kültürel ve sosyal geziler de düzenlenmektedir.

VİZYONUMUZ

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini uluslar arası bir seviyeye çıkarmak, bu seviyede rekabet edebilecek deneyimli ve donanımlı arkeologlar yetiştirmekle beraber uluslar arası standartlarda eğitim öğretim ve araştırma hizmeti vermek.

MİSYONUMUZ

Eğitim, Kamu ve Özel sektörün dışında Arkeolojik çalışma sahalarının da her alanında çalışabilecek sorumlu, deneyimli, sorunlar karşısında bilgi birikimi ve pratiğini kullanabilen Arkeologlar yetiştirmek.

Doç.Dr. K.Serdar Girginer Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Elif Genç Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Fatma Şahin Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Arş.Gör.Özlem (Oyman) Girginer Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Arş.Gör.Mehmet Cevher Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Arş.Gör.İlkay Aklan Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
 

Dr.Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Öğr.Gör.Nesibe KARA ÇAKIR Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
 

Prof.Dr. Rukiye Akdoğan Prehistorya Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Bakiye Yükmen Edens Prehistorya Anabilim Dalı
Öğr.Gör.Dr.Christopher Edens Prehistorya Anabilim Dalı

Web: https://arkeoloji.cu.edu.tr


Benzer Haberler & Reklamlar