Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Misyonumuz

Eğitim ve öğretimde bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen; bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş; paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten; bilgiyi, sevgiyi ve saygıyı Çanakkale’nin tarihi ve zengin dokusuyla harmanlayan; “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak”

Vizyonumuz

Genç ve dinamik insan varlığıyla; özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısıyla; kurumsal kültüre değer veren ve kalite odaklı gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışıyla; bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, sanat ve sportif faaliyetleriyle; “bölgenin en iyi üniversitesi olmak, ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmek”

Değerlerimiz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; bulunduğu değerli coğrafya içerisinde kuruluşundan bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımları ile yüksek değerlere sahip bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

Bu Değerlerimiz (alfabetik sırayla) ;

Aidiyet
Bilimsellik
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Eğitilmiş Vatandaşlar
Etik
Girişimcilik
Hareketlilik
İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
Kalite ve Verimlilik
Katılımcılık
Kentle Bütünleşme
Mükemmeliyetçilik
Şeffaflık
Tanınırlık
Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
Yaşam Boyu Öğrenme
Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Değerlerimiz

Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yaratıcılık, Katılımcılık, Akılcılık, Etik, Saygı, Sorumluluk, Duyarlılık

 

Öğretim Hedefleri

Bölümümüzün başlıca hedefi; öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlayarak mezunlarımızın ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek aynı zamanda bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen yetkin arkeologlar olarak yetişmesini sağlamak programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Projeler

Assos Kazısı (Ayvacık-Çanakkale) Prof. Dr. Nurettin Arslan  2006-

Prehistorik Gülpınar (Ayvacık-Çanakkale) Prof. Dr. Turan Takaoğlu  2008-2014

Troya Kazısı (Çanakkale-Tevfikiye)  Prof. Dr. Rüstem ASLAN   2015-

Kulaksızlar Kurtarma Kazısı (Akhisar-Manisa) Prof. Dr. Turan Takaoğlu 2018-

Maydos/Kilise Tepe (Eceabat, Çanakkale)  Doç. Dr. Göksel Sazcı   2010-

Çayönü Tepesi (Diyarbakır/Ergani )  Doç. Dr. Aslı Erim-Özdoğan  2015-

Çemialo Sırtı (Batman-Beşiri)   Doç. Dr. Aslı Erim-Özdoğan  2013-2017

Sumaki Höyük (Batman-Beşiri)  Doç. Dr. Aslı Erim-Özdoğan   2007-2014

Mezraa Höyük Kazısı  Doç. Dr. Derya YALÇIKLI      2000-2007

Çukurbağ Projesi cukurbagarchaeologicalproject    Doç. Dr. Tuna Sare AĞTÜRK  2015-

Adana -Sirkeli Höyük Kazısı / Aççana Höyük Kazısı   Doç. Dr. Ekin KOZAL   2007-


Araştırma Projesi 
Bozköy/Hanaytepe Yüzey Araştırması Prof. Dr. Rüstem Aslan

Gökçeada'da Paleolitik Dönemde Ham Madde Kaynakları Kullanımı ve Yaşama Alanlarının Durumu Prof. Dr. Onur Özbek

Gelibolu Yarımadası Prehistorik Dönem Araştırması (Çanakkale) Prof.Dr.Onur Özbek

Meriç Nehri Havzası-Rodop Dağları Neolitik Kültürler ve Ham Madde Kaynakları Yüzey Araştırması Prof. Dr. Onur Özbek

Toroslar Paleoklimatoloji Yüzey Araştırması (Jeoloji Bölümü-East Anglia Üniversitesi-NERC) Prof. Dr. Onur Özbek

Balıkesir İli, Balya İlçesi Yüzey Araştırması Doç. Dr. Derya YALÇIKLI
Balıkesir İli, Merkez ve Savaştepe İlçeleri Yüzey Araştırması Doç. Dr. Derya YALÇIKLI

Balıkesir İli, Dursunbey ilçesi Delice Köyü, Altı Eylül ve Karesi İlçeleri Yüzey Araştırması Doç. Dr. Derya YALÇIKLI

Bozcaada (Tenedos) Etnoarkeoloji Araştırması (Bozcaada-Çanakkale) Prof. Dr. Turan Takaoğlu 

Yönetim

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Dahili Tel. 1692
E-Posta: arslancomu.edu.tr

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Dahili Tel. 1692
e-Posta: arslancomu.edu.tr

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Turan TAKAOĞLU
Dahili Tel. 1665
E-Posta: takaoglucomu.edu.tr

Prehistorya Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Onur ÖZBEK
Dahili Tel. 1700
e-Posta: onurozbekcomu.edu.tr

Bölüm Başkan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI
Dahili Tel. 1667
e-Posta: aobamyaci@comu.edu.tr

Bölüm Sekreteri
Gülsüm YILDIRIM
Dahili Tel. 1661
e-Posta: gulsumulukan@comu.edu.tr 

Akademik Personel 

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
  
1. Prof. Dr. Nurettin ARSLAN  arslan@comu.edu.tr Bölüm Başkanı / Ana Bilim Dalı Başkanı
2. Doç. Dr. Sencan ALTINOLUK  zsencan@comu.edu.tr
3. Doç. Dr. Tuna ŞARE AĞTÜRK tunasare@comu.edu.tr
4. Dr. Öğr. Üyesi Veysel TOLUN  vtolun@comu.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZHAN   tolgaozhan@comu.edu.tr
6. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN   huseyinyaman@comu.edu.tr
7. Dr. Öğr. Üyesi Volkan DEMİRCİLER   volkandemirciler@comu.edu.tr
8. Arş. Gör. Caner BAKAN   canerbakan@comu.edu.tr
9. Arş. Gör. Mehmet AYAZ  mehmetayaz@comu.edu.tr
10. Arş. Gör. Ömer Can YILDIRIM  omer@comu.edu.tr
11. Arş. Gör. Murat AY  muratay@comu.edu.tr

Prehistorya Ana Bilim Dalı

1. Prof. Dr. Onur ÖZBEK  onurozbek@comu.edu.tr   Ana Bilim Dalı Başkanı
2. Prof. Dr. Rüstem ASLAN   rustemaslan@comu.edu.tr
3. Doç. Dr. Aslı ERİM-ÖZDOĞAN   aslierim@comu.edu.tr
4. Arş. Gör. Nurettin BATARAY   nbataray@comu.edu.tr

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

1. Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU  takaoglu@comu.edu.tr  Ana Bilim Dalı Başkanı
2. Doç. Dr. Ekin KOZAL  ekozal@comu.edu.tr
3. Doç. Dr. Göksel SAZCI   gsazci@comu.edu.tr
4. Doç. Dr. Derya YALÇIKLI   dyalcikli@comu.edu.tr
5. Dr. Öğr. Üyesi A. Onur BAMYACI   aobamyaci@comu.edu.tr   Bölüm Başkan Yrd. 

Emeği Geçenler

1992 yılından itibaren bölümümüzün kuruluşunda ve gelişiminde emeği geçenler.

Prof. Dr. Sevim BULUÇ (1936-1996) (1993-1996) Kurucu Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Kurucu Arkeoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU (1932-2005) (1994-2004 yılları arasında Lisans ve Y.Lisans dersleri vermiştir) 

Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI (2000-2001) Klasik Arkeoloji ABD.

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KIRIMTAYIF (Emekli) (1999-2001) Klasik Arkeoloji ABD.

Prof. Dr. Veli SEVİN (Emekli) (1999-2002) Bölüm Başkanı

Dr. Çiğdem ÖZBEK (2004-2008) Klasik Arkeoloji ABD.

Dr. Abdulkadir ÖZDEMİR (2012-2017) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD.

Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ (2010-2018) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD.

Dr. Meral MUTLU (2013-2018) Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD.

 
 http://arkeoloji.fef.comu.edu.tr

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar