Bulla

Bulla nedir?

Bulla nedir?

Bulla aslen tılsım, muska anlamına gelmekle birlikte antik çağda genel olarak bir yerden bir yere gönderilmek üzere hazırlanan dokümanların kapatılması için kullanılan mühür vari cisimler olarak karşımız çıkar.

Günümüzdeki postaların konulduğu zarfler gibi eskiden de kilden zarflar; yüzük taşı, resmi mühür veya parmak izi basılarak kapatılırdı. Bunların genel adı bullaydı.

Tarihten bugüne mühürün serüvenine baktığımızda, “bulla” adı verilen ve içine ticari eşya konmuş depo kaplarının ağızları, deri ya da kumaşla örtülüp iplerle sarılıp düğümledikten sonra veya depo kapları iplerle bağlandıktan sonra iplerin üzerine sıvanan kil hamuruna basılarak edilen mühürlerin özel örnekleriyle karşılaşmaktayız. Bullalar, günümüzdeki kurşun mühürler gibi  malın korunması ve garantisini sağlamak için kullanılırdı.

Diğer mühürler de olduğu gibi bullalar ve üzerinde yer alan tasvirler de, saygınlık ve statü simgeleridir.

Bulla; Etrüsk ve Roma’da, genellikle erkek çocuklarının ergenlik çağma, kızların evleninceye kadar taktıkları yuvarlak ya da kalp şeklindeki nazarlık.

Tılsım

Zenginlerin altın ve gümüşten yapılmış bullalar takmalarına karşın fakirler deri ya da basit madenlerden yapılmış olanları takarlardı.

Antik Roma’da bulla takmak bir gelenekti.


Benzer Haberler & Reklamlar