Bodrum Kissebükü'nde Anastasiapolis Antik Kenti için kamulaştırma kararı

Bodrum Kissebükü'nde Anastasiapolis Antik Kenti için kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan 4 ilde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre; Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kissebükü mevkiinde yer alan bazı araziler, Anastasiapolis Antik Kenti kalıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mazıköy Mahallesi'ndeki belirlenen parsel üzerindeki taşınmazın bir kısmı ise Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'ndaki yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Bodrum'a bağlı Mazı mahallesinde yer alan Kissebükü, Bodrum’a 20 km uzaklıkta, etrafı dağlarla çevrili küçük bir körfez görünümündedir. Kissebükü Koyu, Kıyı Karia’nın iki önemli antik kentinin Keramus ve Halikarnassus’un sahil yönündeki kesişme noktalarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde “Kissebükü” bazı yayınlarda da “Alakışla” olarak adlandırılan koyun, Geç Antik Çağ’daki isminin Anastasiopolis olduğu ileri sürülmektedir. MS 5. yüzyılın başlarında kurulmuş olan kentin MS 7. yüzyılda Arap akınlarının başlamasıyla diğer sahil kentleri gibi terk edildiği düşünülmektedir.

İlk yerleşim yeri, körfezin kuzeyinde sahile 200 m mesafede, tüm koya hâkim bir tepe üzerine kurulmuş olan, iç ve dış surlarla çevrili, Arkaikten Roma dönemine kadar uzanan arkeolojik bulgular sunan akropoldür. Sahil boyunca kıyıya paralel uzanan yapıların tamamı Geç Antik Çağ olarak da adlandırılan Erken Hristiyanlık Dönemine aittir. Kent, koyun yarım ay biçimli fiziki yapısına uygun olarak tasarlanmış bir liman yerleşimidir. Koyun kuzeyinde, liman yapılarının yanı sıra, kilise ve mezar yapısı ile kuzeydeki yamaçlara doğru devam eden işlevlerini henüz belirlenemeyen birçok yapı kalıntısı bulunmaktadır. Limanın batısındaki sahil boyunca kentin önemli dini yapıları kıyı çizgisine paralel olacak şekilde sıralanmıştır. Bunlar; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik bir şapel ve hamamdır. Kıstağın güneyinde ise iki katlı düzenlenmiş kamu yapıları, hamam, karşılıklı sokaklar, konutlar, kule ve sarnıçlar bulunmaktadır. Etrafı dağlarla çevrili, karadan ulaşımı oldukça zor olan koyun bugün de kullanılan bazı yolları, antik dönemlerden günümüze kadar devam eden uzun soluklu bir yerleşime işaret etmektedir. Cumhuriyet dönemine ait sarnıç, konut ve şehit mezarı kentteki Türk dönemi izlerini oluşturmaktadır. Kissebükü anıtsal kalıntılarının yanı sıra uzun sahil şeridi ile deniz turizminin de önemli uğrak noktalarından biri durumundadır. Ayrıca günümüzde tarım faaliyetlerinin de aktif olarak sürdürülüyor olması koyu, sadece bir ören yeri olarak tanımlamanın ötesine taşımaktadır.

kenttv.net


Benzer Haberler & Reklamlar