Bahar 2019 Mimaride Koruma Seminerleri ünlü isimlerle gerçekleşiyor

Bahar 2019 Mimaride Koruma Seminerleri ünlü isimlerle gerçekleşiyor

Mimaride Koruma Seminerleri; Restorasyon eğitimi almış veya almakta olan mimar, mühendis ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapanlara yönelik, mimari arkeolojik ve çevresel kültür varlıklarını korumak, yaşatmak, gelecekle bağlantısını kurmak bu yapısal oluşuma katkısı olan bilincin bilimsel ortamda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen ' MİMARİDE KORUMA SEMİNERLERİ ' 2019 Bahar Dönemi Programı'na restorasyon eğitimi almış ve/veya almakta olan mimar&mühendis ve uygulamaya yönelik çalışmaları olanlar davetli.

Ülkemizde mimari, arkeolojik ve çevresel kültür varlıklarını korumak, yaşatmak, gelecekle bağlantısını kurmak bu yapısal oluşuma katkısı olan bilincin bilimsel ortamda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen sekiz oturumluk seminer programı; kültür varlıkları ve korunması ile onarım ve yenileme alanlarına ilişkin düzenlenen program, mesleki bilgi ve becerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Seminer programı; koruma kuramlarından başlayıp tarihi çevrede yeni yapı tasarımına gelene kadar, mimarlık mirası konusuna bir üst bakışla, arkeolojiden kentsel yenilemeye uzanan bilgi alanında sürekli genişleyen birikimi ve uygulama modellerini aktarmayı içeriyor.

SEMİNERDE KONUŞACAK ÜNLÜ İSİMLER VE ANLATACAĞI KONULAR

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Koruma Kuramı ve Uluslararası Anlaşmalar; Doç. Dr. Rabia Özakın, Kültür Varlıklarının Koruma ve Onarımına Genel Bakış, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, Kentsel Koruma İlkeleri; Doç. Dr. T. Gül Köksal, 21. Yüzyılda Mimari Koruma Sorunsalı; Doç. Dr. Ayten Erdem, Kırsal Mimaride Koruma; Prof. Dr. Aygül Ağır, Kültürel Peyzaj Koruma; Doç. Dr. Zeynep Eres, Arkeolojik Alanda Koruma İlkeleri; Prof. Dr. Nevzat İlhan Tarihi Çevrede Yeni Yapı Yapma;

MİMARİDE KORUMA SEMİNERLERİ PROGRAM TAKVİMİ

Program akışı
18.30
Kayıt
19.00-19.45 Seminer
19.45-20.00 Ara
20.00-20.45 Seminer
Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği Toplantı Salonu

Adres: Rıhtım Caddesi İskele Sokak No:27 Kadıköy/ İstanbul
Tel: 0216 3492549-50

Notlar: Seminer programının yarıdan fazlasına devam edenlere “Katılım Belgesi” verilecektir.
Seminerler ücretsizdir.
Kontenjan 50 kişi ile sınırlı olup, ön kayıt için ekteki başvuru formunun doldurularak
kadikoy@mimarist.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunu örneği


Benzer Haberler & Reklamlar