Augur

Augur nedir?

1. Augur: Antik Roma da kuşların ötüş, uçuş ve beslenmeleri ile ilgili verilere dayanarak gelecek hakkında çeşitli yorumlarda bulunan, gelecekten haber veren kişi: “kahin ya da bilici”.

Bu kişilerin yaptıkları işi betimlemek için de “kehanet” ya da “bilicilik” sanatı anlamında augurium sözcüğü kullanılmıştır.

2.Augur: Roma'da yüksek rütbeli görevlilerin yanında, önemli kararlarm verilmesinden önce, uygun zamanı belirleyen ve kuşların uçuşundan ya da kutsal tavukların yem yemesinden anlam çıkararak tanrıların isteklerini yorumlayan rahipler.

Başlangıçta sayıları dokuz iken sonraları onbeşe çıkarılmıştır. Bu rahipler ellerinde tituus adı verilen eğri bir asa taşırlardı.
 


Benzer Haberler & Reklamlar