Atatürk Üniversitesi, Karaz oluşturmaya çalışıyor

Atatürk Üniversitesi, Karaz oluşturmaya çalışıyor

Atatürk Üniversitesi bünyesinde Doğu Anadolu Seramik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmak isteniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Arkeoloji ve Seramik Bölümleri iş birliği ile kurulması planlanan Doğu Anadolu Seramik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAZ) için Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve Prof. Dr. Yasemin Yarol ile toplantı gerçekleştirdi.

Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Işıklı ve Seramik Bölümünden Prof. Dr. Yasemin Yarol'un koordinatörlüğü ile gerçekleşen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.

Öğrencilerimizi Bilime, Üretmeye ve Denemeye Teşvik Ediyoruz

Araştırma ve uygulama merkezlerinin genel olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Öğrencilerimizin bilime, üretmeye ve denemeye teşvik edilmesi bilimsel gelişmelerin ve analitik düşüncenin önünün açılmasını sağlayacak en somut adımlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin bu anlamda büyük bir boşluğu doldurmakta olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, pratik bilginin teori ile olan etkileşimiyle öğrenmeyi kalıcı hale getirdiğini ifade ederek, Atatürk Üniversitesinde çalışmalarını yürüten araştırma merkezlerinin bilimsel, teorilerin kolay anlaşılır ve somut yöntemlerle bireye öğretilmesini amaçladıklarını söyledi.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri Tarafında Yürütülen Çalışmalar, Bilimin Kapalı Kapılar Ardında ve Belirli Bir Kesime Hitap Eden Ulaşılamaz Bir Olgu Olduğu Düşüncesini Yıkmaktadır

Çeşitli alanlarda görülen ihtiyaçların araştırma ve uygulama merkezleri tarafından karşılandığı gibi bazı meslek dallarının eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü birimler olarak da çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Bu merkezler, bulunduğu bölgede daha kapsamlı araştırma yapılması ve araştırmacı insanların her anlamda gelişmesini amaçladığı için önem arz etmektedir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve bilimsel düşüncenin gelişiminin desteklenmesi için toplumun her kesiminin kültüre, bilime ve teknolojiye olan ilgisinin artması ve bilimin herkes tarafından uygulanabilir olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

KARAZ'ın Başlıca Hedefi, Toplumun DNA'sını Yansıtan Seramiklerin Araştırmasına Yönelik Olacak

Toplantıda ilk aşamada Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın sunumu ile birlikte kurulması planlanan merkez tanıtıldı. Sunum dâhilinde bu merkezler ve illerden söz edilirken, "Doğu Anadolu Seramik Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KARAZ) amaçları içerisinde barındıracağı unsurlardan bahsedildi. Öncelikle merkezin başlıca hedefi insanlık tarihinin aydınlatılmasına ışık tutan ve toplumun DNA'sını yansıtan seramiklerin araştırmasına yönelik olacağı ve bu seramiklerin deneysel yöntemlerle yeniden üretiminin sağlanacağı söylendi.

Merkezin sonraki amacının ise başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi genelindeki arkeolojik, tarihi, kültürel ve etnografik tüm değerlerin incelemesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak olduğu açıklandı. Merkezin amaçlarından bahsedildikten sonra hedeflerinden söz edildi. Bu kapsamda merkezin, kentimizin ve bölgemizin her türlü kültürel ve arkeolojik açıdan değerlerinin tespiti ve dökümü, bu değerlerin toplumsal açıdan dinamiklere dönüştürülmesi, bölge ve yöre halkına bu değerleri tanıtmak, sevdirmek ve onlarla entegrasyonunu sağlamak, bu bilinci ve farkındalığı oluşturmak, kent ve bölge için "Kent Kültürü ve Tarihi Merkezi" oluşturmak gibi hedefleri öne çıktı.

İHA


Benzer Haberler & Reklamlar