Aspendos

Aspendos neresidir?

Aspendos: Güney Anadolu’da, Antalya’nın Belkız Köyü yakınında yer alan kent.

Dilbilim verileri kent sakinlerinin Anadolu kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Daha geç bir dönemde Argos’tan gelen koloniciler kente yerleş­ti.

Eurymedon Irmağı kıyısında ve verimli bir ovanın önünde kurulmuş ol­ması yüzünden kısa sürede gelişti ve komşusu Side ile birlikte MÖ 5. yüz­yılda bölgenin en güçlü kenti oldu (her iki kent de o dönemde kendi sikke­lerini basıyorlardı). Irmak yoluyla ulaşılabilen liman ticaretin gelişimine önemli katkıda bulundu.

MÖ 546’da Perslerin eline geçti.

MÖ 468’de Eurymedon Irmağı ağzında mevzilenmiş olan Pers ordu ve donanması Kimon komutasındaki Attika-Delos Deniz Birliği donanmasına yenildi, bunun sonu­cunda Aspendos birliğe katıldı.

MÖ 4ll’de kent tekrar Perslerin eline geçti. MÖ 388’de Atina’lı komutan Thrasybulos kenti Perslerden geri almak için sefer düzenledi. Ancak yeni bir çatışma istemeyen halk anlaşmaya yanaşma­yan Thrasybulos’u öldürdü.

İskender sonrası dönemde hem Seleukosİar hem de Ptolemaiosİar bölge üzerinde hak iddia ettiler. Roma İmparatorluğu döne­minde ve özellikle MS 2. ve 3. yüzyıllarda büyük bir gelişmeye sahne oldu. Nitekim kentten günümüze kalabilmiş kalıntıların hemen hemen tümü de bu döneme aittir.

İmparator Marcus Aurelius döneminde yapılmış olan tiyatro bi­nası, kuşkusuz Anadolu’nun en ünlü yapıtlarından biridir. Strabon’un “kalabalık bir kent” olarak andığı Aspendos’ta basılan sikkeler üze­rinde “gururlu ve onurlu”, “Romalıların müttefiki” ifadeleri sıkça görülür.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar