Asklepion

Asklepion nedir?

1. Asklepion: Antik Yunan'da sağlık tanrısı Asklepios kültüyle ilgili kutsal alan. Sağlığa yararlı yerlere kurulan Asklepionların özelliği, hem tapınak hem de hekimlik ocağı olmalarıdır. 

Hastalıkların tedavasinde, tıbbi yolların yanında başka yöntemlere de başvurulurdu. 

Kült işlemleri başlıca doğal iyileştirme bilgisine (su, çamur banyosu, derin uyku, rüya yorumu, tiyatro ve müzik gibi) dayanırdı. 

Telkine kanan insanlar için asklepionlar önemli bir tedavi ve ziyaret merkezleri olmuştur. 

Kos, Epidavros ve Pergamon- Bergama Aksklepionları ünlüydü. 

2. Asklepieion: Yunan ve Roma'da sağlık tanrısı Asklepios'a adanan ve genellile sağlık merkezi olarak kullanılan tapınak ve başka yapılar grubu.
En iyi korunmuş örneklerden biri Pergamon Asklepieionu'dur. Atina, Kos ve Gpidauros asklqyieionları da önemli merkezlerdi. Buralarda hastalıklara kehanet yoluyla çare bulunmasının yanı sıra, yörenin sağlığa yararlı özelliklerinden de (örneğin şifalı sular gibi) yararlanılır, uyku kürü ve düş yorumu gibi tedavi yöntemleri uygulanırdı. Kos Asklepieionu'nda Hippokrates çeşitli deneysel çalışmalar yapmıştır.
 


Benzer Haberler & Reklamlar