Arkeoturizm: Arkeoloji Turizmi

Arkeoturizm nedir? Arkeolojik turizm nedir?

Arkeoturizm (Arkeoloji turizmi / Arkeolojik turizm) insanların arkeolojiye ve tarihi alanları tanımasına, onlara ilgi duymasına, ve o alanların korunmasına yönelik ilgisini artırmayı amaçlayan bir kültür turizmi biçimidir. Kültürel miras turizminin önemli bir bileşeni olan arkeolojik kültür varlığı turizmi (arkeoturizm), hem arkeoloji biliminin hem de ekonomi alanının turizm başlığının bir alt alt disiplinidir.


Benzer Haberler & Reklamlar