Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin gövde gösterisi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin gövde gösterisi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencileri, Salt Galata'da bugün başlayan III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'nda sundukları bildirilerle; akademi dünyasının geleceğinde önemli başarılara imza atacaklarının sinyalini verdiler.

İstanbul Üniversitesi Öğrencileri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrencileri, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Sanat Tarihçileri Derneği İstanbul Şubesi tarafından organize edilen, İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'nun üçüncüsü bugün Salt Galata'da başladı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan İTÜ Mimarlık Fakületesi Mimarlık Tarihi Bölümü Öğretim üyesi ve Arkeologlar Derneği ikinci başkanı Prof. Dr. Zeynep Kuban; sempozyumun hazılanış amacı ve hedeflerini açıkladıktan sonra katılımcı öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu'nun ilk oturumu Gizem Erten'in "Constantine Seslenir: Gerdanlığı Kim Kırdı?" sunumuyla başladı. Tarihi Yarımdadaki mimari ve arkeolojik kalıntıların geçmişi ve günümüzü ile kıyaslamalar yapılan sunumda, bugün adı var kendi yok tarihi eserlere dikkat çekildi.

'Otururmun ikincisi konuşmacısı Uzay Can Ardal; "Prokopius'un Yapılar ve Gizli Tarihi Üzerinden Bir Eleştiri: I. Iustinianus Döneminde Constantinopolis Kentinin Sosyal Durumuna İlişkin Düşünceler" başlıklı sunumunda  İmparator Jüstinyen'in İstanbul'undaki nüfus hareketleri ve sosyal oluşumlardan hareketle sosyal hayata ve mimariye yatırımlarından örnekler verdi.

Oturumum son konuşmacısı Elif Ertürk'ün "Günümüz Sanat Anlayışında ve Kültür Endüstrisi Kapsamında Popüler Kültür ve Kitsch'in Sanatsal Yansımaları" başlıklı sunumunda Kitch kavramına yönelik algı ve eleştirilere yer verdi.

Sempozyumun İkinci oturumu  Ece Özcan ve Elif Özcan'ın "Dünden Bugüne Toplumsal Cinsiyet Algısında Ne Değişti?" başlıklı sunumuyla başladı.

Daha sonra  "Hera ve Aphrodite'nin Topluma Uyarladığı Cinsiyet Algısı" konulu sunumu ile Cansu Kurtar katılımcılara mitolojik esintiler sundu. 

Ada Meriç Eker'in "Antik Yunan Figürlü Seramikleri Üzerinde Symposion Sahneleri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Algısı" sunumu ile devam ediyor.

Yılmaz Yeniler, "Queer Kuram Işığında Türkiye Prehistoryasını Yeniden Değerlendirmek" konusuyla tarih öncesi arkeolojik buluntulara farklı bir bakış açısından yaklaştı.

Günün üçücü oturumu Oya Aktaş'ın "Dünya Yerinden Oynar: Arkeolojide Ütopya" başlıklı bildirisi ile başladı, Ayşenur Pala'nın "Türk Arkeolojisinde Bazı Sorunlar ve Spekülatif Yanlış Çözümler" başlıklı sunumuyla devam etti.

Oturum Ege Gütay'ın, "Geçmişten Günümüze Bir Miras: Bizans'ın Kültürel Varlıklarına Dair Toplumsal ve Akademik Algı" başlıklı sunumuyla sona erdi.

Dördüncü oturum  Zemzem Ece'nin "Kentsel Koruma, Kimlik ve Bellek Bağlamında Galataport Projesi" başlıklı sunumuyla başladı ve Ahmet Onur Yedikardeş'in "Geçmişten Günümüze AKM" başlıklı sunumuyla devam etti.

Dilşah Çakır'ın "Beyoğlu'nun Kurtarılamayan Hafıza Mekanı: Emek Sineması" başlıklı sunumuyla devam eden oturum Burak Demir'in "Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kadifekale Örneği" başlıklı sunumuyla sona erdi.

Günün beşinci ve son oturumu;  Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Aze Fırat'ın "Edirne Müzelerinde Sergileme ve Müze - İnsan İlişkilerine Genel Bakış" sunumuyla başladı veİ.Ü Klasik Arkeoloji bölümünden Iraz Nükte Alp'in "Biranın Tarihi ve Kültüre Etkisi" sunumuyla devam etti.

Günün son bildirisini "Dünden bugüne İstanbul Meyhaneleri ve Kültürü" başlığı ile Berk Rona sundu.

İlk gün yapılan sunum içeriklerindeki özgünlüğün yanı sıra bildiri sunan isismlerin yapılan eleştiriler ve sorulan sorulara karşı verdikleri yanıtlarla konuya ne kadar iyi hazılandıklarını göstermeleri, akademik kariyeleri, sanat ve arkeoloji dünyasının geleceği adına ümit verdi.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar