Aleksandreia Troas

Aleksandreia Troas neresidir?

Aleksandreia Troas: Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü yakınında yer alan antik kent.

MÖ 310 yıllarına doğru Büyük İskender'in komutanlarından Antigonos I Monophtalmos tarafından Antigoneia adıyla kurulan kent aynı yöredeki Neandreia, Kebrene, Skepsis, Kolonai, Larissa, Khrysa ve Hamaksitos gibi küçük kasaba halklarının bir araya getirilip kaynaştırılması (Synoikismos) sonucu oluşturulmuştu.

Böylelikle nüfusu arttı, yeni kurulmuş olmasına rağmen kısa sürede gerçek bir kent havasına büründü.

Antigonos’un MÖ 301’deki Ipsos Savaşı’nda ölmesinden sonra Asya hükümdarı Lysimakhos tarafından adı Aleksandreia Troas olarak değiştirildi. Strabon bu isim değişikliğini şöyle açıklar: “..çünkü Büyük İskender’in halefleri kendi adlarına kent kurmadan önce Aleksandros adına kuracak olurlarsa sevap işlemiş olacaklarına inanıyorlardı.”

Bu çağda kent, merkezi Troia’daki Athena Tapınağı’nda bulunan dokuz şehirlik birliğe dahil edildi.

MÖ 226-129 arasında özerk bir kent konumundaydı, bu dönemde Pergamon Krallığı ile dostane ilişkiler yürüttü.

Başka kaynaklarca desteklenmeyen bir görüşe göre Caesar kısa bir süre Roma başkentini Troia ya da Aleksandreia Troas’a taşımayı düşünmüştür. 

MS 3. yüzyıl ortalarında bölgenin diğer kentleri gibi, Got akınlarından zarar gördü.

İmparatorluk Döneminde Tenedos’un Aleksandreia Troas’ın hakimiyet alanına girmesi yüzünden ticaretten elde ettiği gelirin arttığı ve zenginleştiği görülür.

Kenti çevreleyen 8 km. lik surlar burayı Anadolu’nun en büyük antik kenti yapar.

Kentteki Herodes Attikus hamamı, 100 metrelik cephesiyle Anadolu’da bugüne kadar bilinen en büyük hamamdır. Ancak bu özelliği, yani işlek deniz yolu üzerinde olması, ayrıca onun yıkımını da kolaylaştırmıştır.

İstanbul’daki büyük yapıların inşası sırasında kentten götürülen taşlar kullanıldı.

Kentteki ilk kazılar 1993’te başlatıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar