14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu 5-6 Aralıkta gerçekleştirilecek

14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu 5-6 Aralıkta gerçekleştirilecek

5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesinde bulunan ANAMED Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek; kültürel Miras, koruma, toplum, arkeoloji ve arkeojik deneyimleri konu edinen 14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumunun programı, katılımcıları ve bildirileri şu şekilde:

5 Aralık Perşembe günü kayıt ve kahve ikramının ardından hoşgeldiniz konuşmaları ile başlayacak sempozyumun ilk konuşmacıları Koç Üniversitesi'nden Chris Roosevelt ve  Christina Luke, Bağımsız Araştırmacı B. Nilgün Öz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Evrim Ulusan olacak.

Sempozyumun 6 Aralık Cuma günü kapanış konuşmalarını da Bağımsız Araştırmacı B. Nilgün Öz ile Koç Üniversitesi'nden Christina Luke'nin yapması bekleniyor. 

2019 ANAMED YILLIK SEMPOZYUMU PROGRAMI

14. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu Programını PDF formatında indirmek için tıklayınız

Sempozyumun ilk gün oturum başlıkları ve konuşmacıları:

BAĞLAMI İÇİNDE MİRAS

Oturum Başkanı : Yonca Erkan Kadir Has Üniversitesi, UNESCO Chair

Ebru Torun: KU Leuven

Kültürel Miras Alanlarına Çok-Ölçekli Tarihi Peyzaj Tanımıyla Yaklaşmak: Sagalassos Örneği |

Burcu Özdemir: UNESCO

Avrupa’daki Arkeolojik Varlıkların Korunma Zorluklarına Genel Bir Bakış

Isabelle Anatole - Gabriel: UNESCO

UNESCO Bağlamında Arkeolojinin Avrupa’daki Durumuna Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Rolü

****

DÜNYA MİRASINI KONUMLANDIRMAK

Oturum Başkanı: Tevfik Emre Şerifoğlu, ANAMED

Sabine Ladstätter - Austrian Archaeological Institute

Efes: Vizyonla Gerçeklik Arasında Bir Dünya Miras Alanı

Thomas Kaefer - Schenk Architects

Aphrodisias: Dünya Mirasından Öncesi, Sonrası ve Ötesi | Aphrodisias: Before, After, and Beyond World Heritage

Ashley Lingle - Cardiff University

Çatalhöyük’ün Korunması ve Yorumlanmasına Dair Güncel Yaklaşımlar | Current Approaches to Preservation and Interpretation at Çatalhöyük

Güliz Bilgin Altınöz - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

UNESCO Dünya Mirası Markası: Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Araç mı Yoksa Bir Tehdit mi?

***

PEYZAJIN KONUMLANDIRILMASI

Oturum Başkanı: Christina Luke, Koç Üniversitesi

Zeki Kaya -  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

UNESCO Dünya Doğal Mirası Adaylıkları: Türkiye'deki Potansiyel Alanlar ve Aday Göstermedeki Zorluklar |

Amy Strecker - Leiden University

Peyzaj, Miras ve İnsan Hakları: Kültürel Peyzajın Korunması için Adalete Ulaşmak

Çiğdem Maner - Koç Üniversitesi

Kutsal Pınar ve Dağların, Kült ve Siyasal Ekolojilerle Dolanıklığı: İvriz Kültürel Peyzajı

Ömür Harmanşah, University of Illinois at Chicago ve Peri Johnson University of Illinois at Chicago

Gözden Çıkarılmış Peyzaj Olarak Miras Peyzajı: Ilgın (Konya)’daki İslami Mirasın Tahribatı 

Sempozyumun ikinci gün oturum başlıkları ve konuşmacıları:

KURUMLAR, KORUMA VE TOPLULUKLAR

Oturum Başkanı: Güldem Baykal Büyüksaraç, İstanbul Üniversitesi, ANAMED

Caitlin O’Grady - University College London

Koruma ve Arkeolojik Bakış: Arazi Kılavuzları ve El Kitaplarının 19. ve 20. Yüzyıllarda "Koruma" Bilgisinin Dönüşümüne Etkileri

Elif Denel - American Research Institute in Turkey

Türkiye’de Mirasın Korunması ve Geçmiş Toplumların Kalıntılarına Yönelik Değişen Yaklaşımlar

Işılay Gürsu - British Institute at Ankara

Türkiye’de Toplumun Arkeoloji Algısı

***

KURUMLAR, KORUMA VE TOPLULUKLAR II

Oturum Başkanı: Güldem Baykal Büyüksaraç, İstanbul Üniversitesi, ANAMED

Burcu Erciyas - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Nerede Hata Yaptık? Komana’da Miras Koruma, Toplum ve Arkeoloji |

Zeynep Eres - İstanbul Teknik Üniversitesi

Kırklareli, Aşağı Pınar Tarihöncesi Alanında Kültürel Miras Yönetimi ve Toplumsal Farkındalık: Geriyedönük Deneyimleme

Zafer Derin - Ege Üniversitesi

Kent İçindeki Bir Arkeolojik Alanın Toplum ve Eğitime Yönelik Dönüşümü: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

Rüstem Aslan - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Troy’da Arkeolojik Alanın Korunması ve Toplumsal Katılım

****

ORTAKLIK VE DÜNYA MİRASI: ALMAN-TÜRK İLİŞKİLERİNDEN ÖRNEKLER

Oturum Başkanı: Fokke Gerritsen - Netherlands Institute in Turkey

Moritz Kinzel, Seçil Tezer Altay, Ulrich Mania, Lee Clare, Andreas Schachner, Felix Pirson - German Archaeological Institute Istanbul

Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün Geçmiş, Günümüz ve Gelecekte Mirasa Yaklaşımları

Seçil Tezer Altay - Ulrich Mania - German Archaeological Institute Istanbul

Pergamon için Bir Koruma ve Turizm Anlayışı: Kazı ve Yerel Halkın Karşılıklı Etkileşimi

Andreas Schachner - German Archaeological Institute Istanbul

Hattuşa ve Dünya Mirasında Mimari Araştırma ve Koruma Yaklaşımları

Lee Clare - German Archaeological Institute Istanbul

Göbeklitepe: Türkiye için Yeni Bir UNESCO Dünya Mirası Alanı ve Şimdiye Kadar Öğrendiklerimiz

****

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacak.

Bilgi için: Naz Uğurlu nugurlu@ku.edu.tr / anamed.ku.edu.tr

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar