Şirince: Maya Kıyamet Söylencesi ile ününe ün kattı

Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince`de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine "Çirkince" adını verdiği rivayet ediliyor. Bir zamanlar bin 800 hanenin yaşadığı köyün nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı. Köye, 1924`ten sonra mübadeleyle Yunanistan`dan gelen Türkler yerleştirildi.

Şirince: Maya Kıyamet Söylencesi ile ününe ün kattı