Sait Faik Abasıyanık Müzesi

Arşiv niteliğindeki müzede sergilenen Abasıyanık`ın bu kişisel eşyaları ve yazıları, kendisini tanımak, edebiyata ya da farklı sanatlara bakışını anlamak isteyenlere yol gösteriyor.

Sait Faik Abasıyanık Müzesi