Kıbrıs'taki Osmanlı izlerini Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergileniyor

Müzenin en görkemli koleksiyonlarından biri altın varaklı el yazmaları, fermanlar, 390 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, nüfus defterleri, mahkeme kayıtları ve haritalardan oluşan Osmanlı Koleksiyonu. Kıbrıs, 1571’de II. Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçerek 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı adası olarak kaldı.

Kıbrıs'taki Osmanlı izlerini Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergileniyor