Kıbrıs'taki Osmanlı izlerini Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergileniyor

Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında buluşturan Surlariçi Şehir Müzesi; altın varaklı el yazmaları, fermanlar, 390 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, nüfus defterleri, mahkeme kayıtları ve haritalardan oluşan eşsiz koleksiyon ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ta bıraktığı izleri günümüze taşıyor.

Kıbrıs'taki Osmanlı izlerini Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergileniyor