Karanlık Kilise Freskleri

11. yüzyılda yumuşak tüf kayalar oyularak yapılan kilisenin orijinal freskler: "Son akşam yemeği", "Beytüllahim`e yolculuk", "Doğum", "Üç müneccimin tapınması", "Vaftiz", "Lazarus`un diriltilmesi", "Kudüs`e giriş", "İsa çarmıhta" ve "İbrahim peygamberin misafirperverliği" tasvirleri

Karanlık Kilise Freskleri