İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu

1964`te kurulan Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalına Prof. Dr. Asuman Baytop`un direktörlüğünde dahil edilen herbaryumda, belli kurallara göre kurutulan bitkiler, bilimsel araştırmalar için kullanılabilmesi amacıyla düzgün bir şekilde saklanılıyor.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu